Huvudmeny

twitter

Skogens användbara växter på Store mosse

Lär dig om hur du kan använda skogens vilda växter på Store Mosse nationalpark.

Få chansen att lära dig vilka av skogens vilda växter som kan användas i mat eller medicin. Vi kommer gå igenom vad du kan hitta i skogen, var du kan hitta det och hur du kan använda det. Samling vid naturum Store Mosse. Rekommenderad från 12 år. Antalet platser är begränsade. Anmäl dig i förväg.

English

Get the chance to learn which of the wild plants in the forrest can be used in food or medicine. We are going to teach you what you can find in the forrest, were you can find it and how you can use it. Gather at naturum. Recommended age, from 12 years. Available spots is limited. You can reserv a spot beforehand.

Anmälan till naturum/Reserve a spot:
Storemosse@lansstyrselsen.se
010-223 61 30

När/when?

15 juli 2020, kl. 13.00-14.00