Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Anpassad grundskola

Fågelforsskolan f-5

Kommunens anpassad grundskola finns på Fågelforsskolan i Skillingaryd. Mottagen i anpassad grundskola blir de elever som fått diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (IF) och som har svårt att nå målen i grundskolan. Anpassad grundskolas undervisning och verksamhet utgår från Läroplan för anpassad grundskola (lgrsär22) och skolan lägger stor vikt vid att anpassa undervisning, miljö och bemötande.

Anpassad grundskola i Vaggeryds kommun har som mål att ge alla elever en god utbildning för ökade kunskaper i ett livslångt lärande. Undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar och behov och görs så konkret och åskådlig som möjligt. Genom en strukturerad och språkinriktad undervisning i mindre grupper strävar anpassad grundskola efter att göra skoldagen förutsägbar, hanterbar och meningsfull för varje elev.

Anpassad grundskola och grundskolan har ett gemensamt fritidshem på Fågelforsskolan F-6. För elever från åk 7 till åk 9 finns fritidshem i Vaggeryd.

Kontakt

Matilda Marklund
Samordnare, anpassad skolform

tel: 0370 - 67 82 47

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ingelie Adolfsson