Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Studerande runt bord

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola pågår under fyra år och består av nationella program och individuella program. Det finns också särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar.

Vaggeryds kommun erbjuder i dagsläget ingen anpassad gymnasieskola på Fenix kunskapscenter. Anpassad gymnasieskolans elever från kommunen söker oftast sin gymnasieutbildning i Jönköping eller Värnamo. Detta kan komma att ändras om det finns elevunderlag och om elever och/eller vårdnadshavare väcker frågan till chef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Nationella program

I anpassad gymnasieskola finns det nio nationella program som alla är yrkesinriktade.
Utbildningen omfattar 2500 poäng. Den garanterade undervisningstiden är 3600 timmar fördelade på fyra år

För varje ämne finns en ämnesplan. Utbildning inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser. Ämnesplanen visar hur många poäng varje kurs omfattar. Efter avslutad kurs sätts betyg.

Individuella program

Individuella program i anpassad gymnasieskola är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden i stället för ämnen. Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3600 timmar fördelade på fyra år. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Magnus Ekström