Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Händer på ljusbord

Förskola och fritidshem

Vi erbjuder förskola och barnomsorg till ditt barn från det att barnet fyllt ett år. Med barnomsorg menar vi förskola och fritidshem. Du kan välja mellan kommunal eller fristående förskola och fritidshem.

Förskola

Förskola erbjuds barn mellan 1–6 år som bor i kommunen. I förskolan arbetar förskollärare, barnskötare och övrig personal. Utbildningen styrs av skollag och läroplan för förskolan Länk till annan webbplats.. Förskola erbjuds vardagar mellan kl. 06:00–18:30.

I Vaggeryds kommun finns det 15 kommunala förskolor runt om i kommunen. Inom kommunen finns också fristående förskolor. Du kontaktar själv den fristående förskola där plats önskas.

Tre heldagar och två halvdagar per år är förskolan stängd för kompetensutveckling för personalen.

Förskolor i Vaggeryds kommun »

Allmän förskola

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med läsårsstarten i augusti det år de fyller 3 år. Alla barn erbjuds en kostnadsfri plats i förskolan 525 timmar/år (15 timmar/vecka). Det är frivilligt för barnen att delta. Allmän förskola följer grundskolans läsårstider.

Fritidshem

Fritidshem erbjuds för elever den skolfria delen av dagen samt under lov från förskoleklass och skola. Gäller till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Vi erbjuder även skollovsplats på fritidshemmen under lov och studiedagar för de barn som inte går på fritidshem.

Fritidshemmen ligger  i direkt anslutning till grundskolorna.

Grundskolor i Vaggeryds kommun »

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Marinette Hjelm