Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kommunala förskolor

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

För att vi i Vaggeryds kommuns förskolor ska bidra till ett lustfyllt lärande och samtidigt öka kvalitén och få god måluppfyllelse har vi tagit ställning för pedagogisk dokumentation som arbetssätt. Pedagogisk dokumentation ska utgöra grunden för vårt systematiska kvalitetsarbete.

Förskolorna i kommunen arbetar enligt läroplanen i tema, ofta i nära samarbete med ReMida. ReMida är ett center för spillmaterial, ett material som blir pedagogiskt i barn och pedagogers händer. Ett utforskande förhållningssätt är viktigt för oss i vårt tematiska arbete. Det utmanar oss på roliga och intressanta sätt i arbetet med barnen.

Kompetensutveckling i förskolan sker på olika sätt. Vi lägger stor vikt vid det kollegiala lärandet. ett av dem är genom nätverk. Alla nätverk tar sin utgångspunkt i temat. Vi reflekterar och tittar på lärprocesser och arbeten utifrån ett specifikt område. Detta kopplar vi till läroplanen och förskolans egna ställningstaganden. Som medarbetare i förskolan har du möjlighet att delta i olika nätverk.

Hitta förskolor

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Anette Rang