Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Åkers förskola

Teckning målad på förskolan

Gemensam vision för förskolorna

Som första steg i utbildningssystemet vill vi att förskolan:

  • befinner sig i ständig utveckling, där alla med sina olikheter är en tillgång.
  • är en mötesplats för gemensamt lärande.
  • präglas av en anda där "Jag kan, vill och vågar" råder.

Vår värdegrund

Förskolan ska vara en meningsfull plats där utforskande, skapande och delaktighet råder. Vi lär oss av varandra och visar hänsyn till varandra.

Ordet tillsammans är viktigt för oss liksom;

Välkommen: Vi vill att alla ska trivas och känna sig trygga på vår förskola. Här ska råda ett öppet och tillåtande klimat.

Inflytande: Vi vill att alla ska ha möjlighet till inflytande i förskolans verksamhet.

Glädje: Vi vill att vår förskola ska vara en plats där nyfikenhet och glädje råder. Den ska locka till nya upptäckter och upplevelser.

Förskolan består av avdelning med barn i åldrarna 1-6 år. Vi erbjuder en rolig och trygg miljö där barnens utveckling, lärande och omsorg är i centrum. Åkers Förskola ligger i natursköna omgivningar med närhet till skogen. Vi delar byggnad med skola och fritidshem. Miljön på förskolan är ständigt under förändring för att passa verksamheten så bra som möjligt. Vi vill att miljön ska vara tillgänglig, inbjuda till mycket nyfikenhet och lust till att leka och lära.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Anna Benfante