Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bullerbyns förskola

Barn leker på gården

Bullerbyns förskola i Skillingaryd ligger i ett villaområde med direkt närhet till vacker natur. På Bullerbyns förskola finns det sex avdelningar där barnen är indelade efter ålder. Vi har en stor utegård med många utmanande miljöer.

Förskolan har ett tydligt uppdrag vad gäller systematiskt kvalitetsarbete. Vårt sätt att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete är pedagogisk dokumentation. Vi vill få syn på barns lärandeprocesser i deras lekar och utforskande. Tema är vårt sätt att ta vara på och följa barnens idéer och hypoteser. Temat blir på så vis det som länkar oss samman på förskoleenhet 3 och som driver det lustfyllda arbetet vidare. Skolverket beskriver pedagogisk dokumentation som följer:

Pedagogisk dokumentation hör ihop med ett specifikt arbetssätt, vilket i det här materialet benämns som ett utforskande arbetssätt. Det kan beskrivas som ett kollaborativt arbetssätt där personalen förhåller sig öppna till barnens utforskande och är nyfikna på de olika fenomen som de undersöker och de frågor som väcks under arbetets gång. De vuxna ses inte som guider eller ledsagare som lotsar barnen utan de är först och främst medskapare av kunskap. Personalen är en del i samspelet och är därför också delaktiga i att skapa kunskap tillsammans med barnen.

Ur Skolverkets stödmaterial, Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan.

Aktuellt från förskolan

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Anna Benfante