Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Byarums förskola

Barn som gör skuggor.

Gemensam vision för förskolorna

Som första steg i utbildningssystemet vill vi att förskolan:

  • befinner sig i ständig utveckling, där alla med sina olikheter är en tillgång.
  • är en mötesplats för gemensamt lärande.
  • präglas av en anda där "Jag kan, vill och vågar" råder.

Värdeord på Byarums förskola

  • Glädje
  • Trygghet
  • Samspel
  • Nyfikenhet
  • Delaktighet

Vårt pedagogiska ställningstagande

Vi tror att glädje och lärande hör ihop, om vi har roligt tillsammans så lär vi. Vi vill värna om allas rätt att vara den man är, vi ser olikhet som en tillgång vilket skapar en trygghet för alla. Vi vill ha en verksamhet som bygger på samspel, gemenskap och vänskap. Det är i samspel med andra som lärande sker. Vårt förhållningssätt präglas av nyfikenhet, där vi tar till vara barns och vuxnas tankar, frågor och intressen vilket leder till ett utforskande arbetssätt. Vi vill att alla ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande i ett demokratiskt klimat. Detta gör vi genom att vara in lyssnande och lyhörda i mötet med varandra.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ulrica Svanström