Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Klevshults förskola

Klevshults förskola

Klevshults förskola finns mitt i Klevshults samhälle och gränsar till villor och tallskog. Vi har en stor fin naturskolgård med lekplatser, hinderbanor och grillplats. På förskolan, som består av en avdelning, finns barn upp till 5 års ålder. 

Förskolan har ett tydligt uppdrag vad gäller systematiskt kvalitetsarbete. Vårt sätt att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete är pedagogisk dokumentation. Vi vill få syn på barns lärandeprocesser i deras lekar och utforskande. Tema är vårt sätt att ta vara på och följa barnens idéer och hypoteser. Temat blir på så vis det som länkar oss samman på förskoleenhet 3 och som driver det lustfyllda arbetet vidare.

Pedagogisk dokumentation hör ihop med ett specifikt arbetssätt, vilket i det här materialet benämns som ett utforskande arbetssätt. Det kan beskrivas som ett kollaborativt arbetssätt där personalen förhåller sig öppna till barnens utforskande och är nyfikna på de olika fenomen som de undersöker och de frågor som väcks under arbetets gång. De vuxna ses inte som guider eller ledsagare som lotsar barnen utan de är först och främst medskapare av kunskap. Personalen är en del i samspelet och är därför också delaktiga i att skapa kunskap tillsammans med barnen.

Ur Skolverkets stödmaterial, Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan.

Aktuellt från förskolan

Det finns inga artiklar att visa
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Anna Benfante