Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Slättens förskola

Slättens förskola

Slättens förskola ligger i den södra delen av Vaggeryds tätort. Under 2020 har förskolan renoverats och består nu av sex avdelningar där barnen är indelade efter ålder. Vi har en gemensam restaurang med eget tillagningskök där maten lagas från grunden.

Förskolan har genomgått en tillbyggnad samt renovering och barnen möts av ändamålsenliga lokaler och miljöer. Under hösten 2020 kommer arbetet med utemiljön att påbörjas. Odlingsbäddar, fruktträd, bärbuskar samt en äng främjar vårt arbete kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Vi utgår ifrån ett utforskande arbetssätt och vi arbetar med tema/projekt, där barnens frågor, intressen och nyfikenhet styr innehållet. För att få fatt i barnens tankar och idéer strävar vi efter att vara nära barnen och ha ett inlyssnande förhållningsätt. Genom pedagogisk dokumentation följer vi barnens utveckling och lärande, vilket ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete. I vårt arbete är lärplattan ett viktigt redskap.

Vi samarbetar med ReMida som är kommunens kreativa återanvändningscenter. Genom detta samarbete får vi tillgång till rest- och spillmaterial från olika företag. Material som företagen tänkt slänga får nytt liv och blir till ett kreativt pedagogiskt material på förskolan. Genom att använda ofärdigt material främjas barns kreativitet,nyfikenhet och experimentlust. Även naturmaterial är en stor del i ReMidas arbete.

Aktuellt från förskolan

Det finns inga artiklar att visa
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ylva Josefsson