Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Slättens förskola

Barn vid rutchkana

Likabehandlingsplan

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, tar varje skola och förskola fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling: En likabehandlingsplan.

Planen är en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet inom området.

Årlig plan i varje verksamhet

Planen upprättas årligen för varje verksamhet inom förskolan och skolan. Det betyder att varje enhet inom förskolan och skolan har egna planer som bygger på de kartläggningar som gäller inom den verksamheten.

Planens innehåll

I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen beskriver hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

Planen ska vara känd hos alla i verksamheten och hos barns och elevers vårdnadshavare.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ylva Josefsson