Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Elever i förskoleklass

Förskoleklass

Förskoleklassens verksamhet utgår ifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Vanligtvis börjar barnet i förskoleklass det år det fyller 6 år.

Pedagogik och lärande i förskoleklass

Förskoleklassen tar avstamp i förskolans verksamhet och strävar mot kunskapskraven i år 3. Förskoleklassverksamheten är tänkt som en bro mellan förskola, fritidshem och skola.

I förskoleklassen arbetar man med alla elevers lika värde och stor vikt läggs vid det sociala samspelet mellan eleverna för att skapa en vi-känsla i gruppen. Eleverna får lära känna skolans värld, både genom lek och arbetspass. Arbetet är konkret och praktiskt i alla ämnen för att eleverna ska utveckla intresse och få förståelse för sitt lärande.

I ämnet svenska arbetar förskoleklasserna efter ett läs- och skrivförberedande material som heter Bornholmsmodellen. I matematik arbetar de efter ett material som heter Tänka, resonera i förskoleklass.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-11-28

Sidansvarig:

Katharina Friberg

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision