Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga




Elever i förskoleklass

Förskoleklass

Förskoleklassens verksamhet utgår ifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Vanligtvis börjar barnet i förskoleklass det år det fyller 6 år.

Pedagogik och lärande i förskoleklass

Förskoleklassen tar avstamp i förskolans verksamhet och strävar mot kunskapskraven i år 3. Förskoleklassverksamheten är tänkt som en bro mellan förskola, fritidshem och skola.

I förskoleklassen arbetar man med alla elevers lika värde och stor vikt läggs vid det sociala samspelet mellan eleverna för att skapa en vi-känsla i gruppen. Eleverna får lära känna skolans värld, både genom lek och arbetspass. Arbetet är konkret och praktiskt i alla ämnen för att eleverna ska utveckla intresse och få förståelse för sitt lärande.

I ämnet svenska arbetar förskoleklasserna efter ett läs- och skrivförberedande material som heter Bornholmsmodellen. I matematik arbetar de efter ett material som heter Tänka, resonera i förskoleklass.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?




Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Helen Bengtsson-Carlström