Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Önskemål om skolplacering

Från och med 18 januari 2023 har ni med barn födda 2017 möjlighet att lämna önskemål om vilken skola ni vill att ert barn ska börja på. Önskemål om skola lämnar du på www.mittskolval.se senast 5 februari, logga in med bank-ID.

Inför start i förskoleklass 2023

Januari

Februari

Mars-april

Maj

Augusti

Vårdnadshavare med barn som ska börja förskoleklass får möjlighet att lämna önskemål om skola för sitt barn.

Önskemål lämnas på www.mittskolval.se Länk till annan webbplats. under andra halvan av januari. Här kan man också fylla i om man har en plats i någon annan kommun eller fristående skola.

Barn- och utbildnings-förvaltningen placerar barnet på en skola utifrån närhet, önskemål och organisation.

Vårdnadshavare meddelas vilken skola barnet placeras på.
Vårdnadshavare har nu möjlighet att ansöka om en annan skola om man inte är nöjd med placeringen. Det är rektor på den skolan man ansöker om att byta till som beslutar om man får byta eller inte.

Klasserna är klara.

Förskoleklassen startar

Förskoleklassens verksamhet utgår ifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Från och med höstterminen 2022 får vi en ny läroplan, Lgr22.

Pedagogik och lärande i förskoleklass

Förskoleklassen tar avstamp i förskolans verksamhet och strävar mot kunskapskraven i årskurs 3. Förskoleklassverksamheten är tänkt som en bro mellan förskola, fritidshem och skola.

I förskoleklassen arbetar man med alla elevers lika värde och stor vikt läggs vid det sociala samspelet mellan eleverna för att skapa en vi-känsla i gruppen. Eleverna får lära känna skolans värld, både genom lek och arbetspass. Arbetet är konkret och praktiskt i alla ämnen för att eleverna ska utveckla intresse och få förståelse för sitt lärande.

I början av förskoleklassen gör lärarna en kartläggning av elevernas nuläge, för att tidigt kunna hitta elevers behov av stöd eller utmaningar. Lärarna använder resultatet av kartläggningen för att planera undervisningen under året så den gynnar elevernas lärande så mycket som möjligt.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Helen Bengtsson-Carlström