Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bondstorps skola

Barn lånar bok

Vision och värdegrund

På Bondstorps skola arbetar vi för att alla elever och all personal ska känna glädje, trygghet och gemenskap.

Övergripande mål för Bondstorps skola och fritidshem

Skolans verksamhet ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Vi vill att alla elever ska känna ansvar, inflytande samt visa respekt och hänsyn för människor och för vår gemensamma miljö.

Verksamhetsmål för F-3 och fritidshemmet

Arbeta för ett entreprenöriellt lärande.

För att nå dessa mål kommer vi att F-klassen och fritidshemmet arbeta för att stimulera eleverna till att ta ansvar, reflektera, utveckla idéer och sin drivkraft. Fritidshemmet ska arbeta för att uppmuntra eleverna till att planera och utvärdera delar av det centrala innehållet. Skolan ska göra eleverna mer delaktiga i planering och utvärdering av undervisningen för att stimulera dem till att ta ansvar, reflektera och utveckla idéer.

Verksamhetsmål för F-klassen och år 1-3

Utveckla förståelse av ord och begrepp i det matematiska språket.

För att nå detta mål kommer F-klassen ge eleverna möjlighet att lyssna, titta, prova och kommunicera för att utveckla det matematiska språket. Arbeta med matematikmaterialet ”Favorit” och ”Tänka, resonera och räkna i förskoleklassen”. Skolan kommer varje vecka tydliggöra ”Veckans matteord” som eleverna får möjlighet att befästa genom arbete i ”Favorit”, par- och gruppövningar med samtal och konkret material.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Erik Friberg