Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Fågelforsskolan 7-9

Elev räcker upp handen

Elevhälsan

Alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Målet är att stödja elevernas utveckling mot målen. Elevhälsan är i första hand förebyggande och hälsofrämjande.

All verksamhet är kostnadsfri. All personal i elevhälsan har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren.

Elevhälsoteam

Roll

Namn

Telefon

Rektor

Helen Kähr

0370-67 82 64

Skolsköterska

Carolin Johansson

0370-67 82 17

Kurator

Karin Johansson

0370-67 82 21

Studievägledare

Sylwia Jakubiak

0370-67 80 78

Specialpedagog

Lina Sigstedt

0370-67 80 79

Specialpedagog

Mathias Elmgren

0370-67 82 48

Specialpedagog anpassad skolform

Matilda Marklund

0370-67 82 47


All personal nås via e-post: förnamn.efternamn@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Helen Kähr