Huvudmeny

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Fågelforsskolan F-6

Händer på jordglob

Vår vision

Vår vision är att eleverna efter avslutad skolgång ska känna framtidstro, känna sig betydelsefulla och ha tilltro till sin egen förmåga.

Vår värdegrund

Eleverna ska uppleva trygghet och trivsel genom att respektera varandra och vår miljö. Vi ska se varandras olikheter som tillgångar och använda dem för att skapa en positiv och lustfylld lärandemiljö.

Eleverna kan påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och ska samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga.( ur skolverkets om värdegrund)

Våra trivselregler

På vår skola tar alla ansvar för sig själv, för varandra och för vår miljö

Så här är vi mot varandra

 • Vi visar varandra respekt och hänsyn.
 • Alla får vara med.
 • Vi lyssnar på varandra.
 • Vi använder ett vårdat språk, (både kroppsspråk och talat språk) mot varandra.
 • Vi accepterar inga former av kränkning eller diskriminering.

Så här ska vår skolmiljö vara, såväl inne som ute

 • Vi är rädda om våra egna, andras och skolans saker.
 • Vi håller rent och snyggt omkring oss.
 • Vi skapar tillsammans en lugn och trygg arbetsmiljö.
 • Under skoldagen och tiden på fritidshemmet råder mobilförbud.
 • Vi har inga farliga föremål med oss till skolan.

Så här arbetar vi

 • Vi ger varandra arbetsro
 • Vi uppmuntrar varandra.
 • Vi samarbetar med varandra.
 • Vi kommer i tid till lektionerna och har med oss det arbetsmaterial som behövs för lektionerna.
 • Vi gör våra hemuppgifter och lämnar in dem i tid.
 • Vi har inga störande föremål med oss till lektionerna.
 • Vi lämnar inte skolgården.

Alla ska känna sig trygga och trivas på Fågelforsskolan. Vi möjliggör detta genom att:

 • Vi ser och tror på alla elever och har ett gemensamt förhållningssätt där alla elever är allas ansvar.
 • Vi visar varandra respekt och ger varandra arbetsro.
 • Vi har ett aktivt vuxenteam, fungerande arbetslag och en öppen dialog med rektor.

Tillsammans har vi enats om följande trivselregler:

 • Vi visar varandra respekt och ger varandra arbetsro.
 • Vi är rädda om våra egna, andras och skolans saker.
 • Alla ska behandlas rättvist utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet.

Visa respekt så blir allt perfekt!

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-02-27

Sidansvarig:

Karin Sparrenholt

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision