Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Götafors skola

Polje hos skolsköterska

Elevhälsan

Alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Målet är att stödja elevernas utveckling mot målen. Elevhälsan är i första hand förebyggande och hälsofrämjande.

All verksamhet är kostnadsfri. All personal i elevhälsan har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren.

Elevhälsoteam

Roll

Namn

Telefon

Rektor

Maria Hasselström

0393-67 84 14

Skolsköterska

Carolin Johansson

0393-67 84 92

Kurator

Tillträdes 4 oktober


Speciallärare

Anna-Karin Näreby

0393-67 84 81

Specialpedagog

Annica Martinsson

0393-67 85 71

Skolpsykolog

Pia Fungby

0370-67 85 93


All personal nås via e-post: förnamn.efternamn@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Maria Hasselström