Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Hjortsjöskolan 1-6

pojke i grönt

Elevhälsan

Alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Målet är att stödja elevernas utveckling mot målen. Elevhälsan är i första hand förebyggande och hälsofrämjande.

All verksamhet är kostnadsfri. All personal i elevhälsan har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren.

Personal inom elevhälsan

I elevhälsan ingår skolläkare, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och specialpedagoger. Elevhälsopersonalen samverkar i ett elevhälsoteam som leds av skolans rektorer.

Elevhälsoteam

Roll

Namn

Telefon

Rektor

Gunilla Crona

0393-67 85 59

Skolpsykolog

Pia Fungby

0393-67 85 93

Skolsköterska

Margareta Kristiansen

0393-67 85 22

Skolkurator

Elvira Pettersson Löfgren

0393-67 85 21

Speciallärare

Helén Löfström

0393-67 80 56

Speciallärare

Linda Josefsson


Specialpedagog

Jens Jörnborn

0393-67 84 68


All personal nås via e-post: förnamn.efternamn@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-03-19

Sidansvarig:

Gunilla Crona