Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Hjortsjöskolan 4-6

pojke i grönt

Elevhälsan

Alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Målet är att stödja elevernas utveckling mot målen. Elevhälsan är i första hand förebyggande och hälsofrämjande.

All verksamhet är kostnadsfri. All personal i elevhälsan har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren.

Elevhälsoteam

Roll

Namn

Telefon

Rektor

Jenny Storck

0393-67 85 59

Skolpsykolog

Pia Fungby

0393-67 85 93

Skolsköterska

Maria Törnroth

0393-67 85 22

Skolkurator

Ammi Blom

0393-67 85 21

Speciallärare

Helen Löfström

0393-67 85 17

Speciallärare

Linda Josefsson

0393-67 84 68

Specialpedagog

Jens Jörnborn

0393-67 85 09


All personal nås via e-post: förnamn.efternamn@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jenny Storck