Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Hjortsjöskolan 4-6

Idrottslektion

Vision och värdegrund

Vi arbetar för att skapa goda lärandemiljöer i alla möten. Elever, personal och föräldrarepresentanter har gemensamt valt ut viktiga ord att sätta i extra fokus för att skapa goda relationer där varje elev får möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar. Värdegrundsarbetet är ett ständigt pågående arbete som vi arbetar med under hela läsåret.

Värdegrundsorden som vi arbetar efter är

  • trygghet
  • ansvar
  • livsglädje
  • omtanke
  • nyfikenhet

Ytterligare ett led i värdegrundsarbetet är att fritidshemspersonalen ska ansvara för och genomföra rastverksamhet. Detta för att alla ska ha något meningsfullt att göra på rasten, skapa trygghet, gemenskap samt förebygga kränkande behandling.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jenny Storck