Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Hoks skola

Elever på skolgård

Vision och värdegrund

På Hoks skola arbetar vi varje dag för att vår skola ska vi främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Verksamheten ska präglas av omsorg av individen, omtanke och generositet.

Vi strävar efter en skola som är fri från kränkningar och trakasserier, där alla barn kan komma till skolan och känna trygghet, respekt och glädje. Vi ska ha ett trevligt språkbruk och respektera samt acceptera varandras olikheter. Vi arbetar för att skapa goda lärandemiljöer i alla möten.

En del i värdegrundsarbetet består av att fritidshemspersonalen ansvarar för och genomför rastverksamhet. Detta för att alla ska ha något meningsfullt att göra på rasten, skapa trygghet och gemenskap samt förebygga kränkande behandling.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Erik Friberg