Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Sörgårdsskolan

Natur på skolgården

Vision och värdegrund

Vår vision och värdegrund går hand i hand. Vi arbetar för inkludering och delaktighet, något som genomsyrar vår verksamhet i alla led.

Vi arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt i alla våra verksamheter, både på fritidshemmen, i förskoleklassen och i skolan. Vi är stolta och måna om vår härliga lärmiljö som är fantastisk både inomhus och utomhus. Vi har siktet inställt på måluppfyllelse till 100%! 

Att ha höga förväntningar på våra elever, där vi förstärker det positiva, ser vi som en naturlig och självklar metod i vår verksamhet.

Trivselregler - Rättigheter och skyldigheter i skolan

Våra trivselregler bygger på elevers rättigheter och skyldigheter i skolan.

Ur LGR11 del 1 Skolans värdegrund och uppdrag:
”Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har”

Rättigheter och skyldigheter i skolan
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Anna Fritz