Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Svenarums skola

Elev hos skolsköterskan

Elevhälsan

Alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Målet är att stödja elevernas utveckling mot målen. Elevhälsan är i första hand förebyggande och hälsofrämjande.

All verksamhet är kostnadsfri. All personal i elevhälsan har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren.

Elevhälsoteam

Roll

Namn

Telefon

T.f Rektor

Sofia Isaksson

0393-67 84 73

Skolsköterska

Margareta Kristiansen

0393-67 85 22

Kurator

Anna Kling

0393-67 82 86

Specialpedagog

Eva Nilsson

0370-67 82 73

Skolpsykolog

Pia Fungby

0370-67 85 93


All personal nås via e-post: förnamn.efternamn@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Isaksson