Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
ipad

IT i skolan

Att vara en demokratisk medborgare i ett modernt samhälle präglat av stort informationsflöde och en snabb förändringstakt kräver förmåga att kunna förstå, värdera, använda och uttrycka sig via IT och medier.

Barn och elever ska få möjlighet att förverkliga sina personliga, sociala, yrkes- och utbildningsmässiga mål. I en digital värld är detta en rättighet som främjar den sociala integrationen människor emellan.

Barn - och utbildningsnämndens ambition är att med hjälp av moderna digital verktyg ge möjlighet att utveckla pedagogiken, lärandet och medie- och kommunikationskunnigheten. Vi vill garantera barn och elevers digitala kompetens. Som en del i detta arbetet har vi ett antal IKT-pedagoger som leder utvecklingen och stödjer lärarna med kunskap, verktyg och metoder.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-06-14

Sidansvarig:

Stina Nordström

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision