Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Elev i röd tröja

Det kommunala aktivitetsansvaret

Kommunen har ett ansvar att följa upp och stötta samt erbjuda lämpliga individuella åtgärder till dig som inte har fyllt 20 år och har avbrutit gymnasiestudierna eller avslutat studierna utan att få examensbevis. Du kommer att kontaktas av kommunens samordnare för aktivitetsansvar.

I Skollagen från 2011, kapitel 29, 9§, framgår det att:

En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.

Du kan läsa mer om aktivitetsansvaret på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stöd och samordning

Samordnarens uppgift består i att stötta dig för att komma vidare i livet, till studier, praktik, jobb eller annan lämplig sysselsättning. Du kan få hjälp med:

  • studie- och yrkesvägledning
  • coachande samtal som syftar till att du ska bättra på ditt självförtroende och komma fram till vad du vill göra i livet
  • att söka till olika utbildningar till exempel gymnasiestudier, folkhögskola eller annan vuxenutbildning
  • att söka praktikplats eller arbete
  • stöttning vid kontakt med olika myndigheter till exempel Arbetsförmedlingen.

Vid det första mötet sker en kartläggning kring nuläge och framtidsdrömmar. Vi diskuterar ev. tillsammans med dina vårdnadshavare vad som har lett till den nuvarande situationen och vad du har för tankar och önskemål inför framtiden. Vi gör sedan upp en individuell plan för hur vi på bästa sätt kan gå vidare och stötta dig i fortsättningen.

Har du frågor?

Kontakta vår KAA-samordnare. Kontaktuppgifter hittar du under kontakt ovan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Magnus Ekström