Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Penslar

Att gå i Kulturskolan

Här finns information om hur det praktiskt fungerar att gå i kulturskolan.

Undervisning  

Kulturskolans undervisning ligger främst på eftermiddags- och kvällstid. Lektionstiden varierar beroende på om det är en grupp- eller individuell undervisning. Den individuella instrumental- och sångundervisningen är dock alltid minst 20 min/vecka. Vi garanterar också minst 24 lärarledda undervisningstillfällen under läsåret, inklusive gruppövningar samt medverkan vid konserter, föreställningar och uppspelningar.

För Musiklinjens elever gäller det först och främst att spela och sjunga ihop med andra. Den individuella undervisningen är ett stöd till eleven för att kunna delta i orkestrar, grupper och ensembler redan från starten i Kulturskolan.

Kulturskolans undervisning följer i stort grundskolans terminstider och lovdagar. Dv


Lokaler

Centrum för undervisningen i Kulturskolan är Kulturskolans lokaler i gamla UC, bredvid Hjortsjöskolan i Vaggeryd. Vi har särskilda lokaler i Fågelforsskolan och Skillingehus i Skillingaryd, där vi också har musikundervisning.

Musikundervisningen är också förlagd till samtliga skolor i kommunen där antalet deltagare på de olika instrumenten/sång är tillräckligt många för att kunna skicka en lärare dit. Slagverksundervisningen är förlagd till Paviljongen bredvid Hjortsjöskolan i Vaggeryd.

Danslinjen bedriver sin verksamhet i UC's (UngdomsCaféet) lokaler tisdagar och onsdagar. UC's lokal ligger i gamla postens lokaler mitt emot restaurang SPIS i Vaggeryd. På torsdagar är dansen i Folkets hus.

Kören och Drama och teaterlinjen bedrivs i Teatersalongen i Skillingehus, Skillingaryd.

Lärare

Våra lärare har hög kompetens och är ofta högskoleutbildade. Flera av lärarna arbetar även parallellt på kulturskolor i andra kommuner, som musiker, konstnärer eller med teaterproduktioner. Detta gör att de inte alltid finns tillhands på Kulturskolan i Vaggeryds kommun. Ta därför reda på när det är mest lämpligt att kontakta respektive lärare.

Vid alla eventuella frågor om undervisningen, tider, fakturor och liknande ska alltid ditt barns lärare kontaktas i första hand.

Om du vill gå flera kurser

Eftersom vi har många elever som står i kö för en undervisningsplats i Kulturskolan, framför allt på Musiklinjen, kan det vara svårt att få gå flera kurser på instrument samtidigt. Likaså är det inte självklart att man kan byta från ett ämne till ett annat. Det kan finnas elever som stått i kö för just det ämnet i flera år. Vi försöker dock alltid hjälpa till, så hör gärna av dig om du har frågor kring detta.

Vi ser dock positivt på om eleverna väljer att kombinera instrumentalundervisningen med till exempel dans eller konst & bild.

Terminsavgift

För att delta i Kulturskolans kurser betalar man en terminsavgift. Avgiften debiteras terminsvis efter tredje lektionen och återbetalas ej om eleven slutar.

  • Kostnaden för ämnesrelaterat material och noter tillkommer
  • Gitarrsträngar, fiolsträngar, rörblad, och annat förslitningsmaterial bekostas och ombesörjes av eleven själv.
  • För vuxenundervisningen tillämpas särskilda deltagaravgifter och överenskommelser vad gäller lektionstider, m.m.

Uppsägning av plats, avanmälan

Du är inskriven som elev i Kulturskolans verksamhet tills dess du aktivt säger upp din plats. Vill du säga upp din plats meddelar du din lärare! Du kan också mejla kulturskolan@vaggeryd.se

Om du har synpunkter

Om du har synpunkter på lektionerna, spelläxorna eller något annat som har med kulturskolans verksamhet att göra ska du inte dra dig för att prata med din/ditt barns lärare. Om du har frågor så kontakta din lärare i första hand. Du är också alltid välkommen att kontakta kulturskolchefen, telefon 0393-67 80 64 eller e-post: kulturskolan@vaggeryd.se.

Text

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-12-18

Sidansvarig:

Jonathan Granefelt