Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Handavtryck

Kulturskolans kursplaner

Här hittar du kursplanerna till olika kurser inom kulturskolan.

Kursplan för bild

Bild:
Prova på olika tekniker och material. Akryl, akvarell, oljepastell, naturmaterial och kollage mm

Vi talar om konst – abstrakt och föreställande.

Vi målar abstrakt och efter olika teman

Foto: Kursen nerlagd tills vidare
Keramik: Kursen nerlagd tills vidare

Kursplan för stråkinstrument

Målsättning:

 • Att utveckla elevens musikintresse och musikaliska kunskaper.
 • Att ge eleven förutsättningar för att kunna uttrycka sig genom musik
 • Att ge eleven möjligheter att aktivt kunna delta i ensembler/samspelsgrupper.
 • Att ge eleven repertoarkännedom från olika musikstilar och genrer.
 • Att ge eleven möjlighet att uppträda både solistiskt och i grupp.
 • Att ge eleven undervisning i grundläggande musikteori.
 • Skapa förutsättningar för att kunna gå vidare till fortsatta musikstudier.

Att eleven, tillsammans med andra, får uppleva glädjen i att musicera tillsammans!

Kursplan för gitarr, elgitarr och elbas

Kursplan för nybörjare på gitarr:

 • Spel efter noter och tabulatur
 • Ackordspel
 • Spel efter gehör
 • Samspel

Exempel på litteratur: Gitarrbus

Kursplan för nybörjare på elgitarr:

 • Ackordspel
 • Gehörsspel
 • Plektrumteknik
 • Solospel

Exempel på litteratur: Rockgitarristen, Rock och blues 1.

Kursplan för nybörjare på elbas:

 • Spel efter ackordanalys och tabulatur
 • Olika speltekniker med plektrum/fingerspel

Kursplan för fortsättningselever

 • Anpassad undervisning för eleven
 • Fördjupning av spelteknik
 • Möjlighet för samspel eller rockband

Kursplan för sång

Mål: Sångundervisningen syftar till att utveckla elevernas sångglädje, självkänsla, en väl fungerande röst och glädjen i att musicera med och för andra.

Målgrupp: Elever från åk 3 och uppåt.

Arbetsformer: Undervisningen sker enskilt och i grupp. Lektionerna varvas med framträdanden och bygger på eget arbete mellan lektionerna.

Redovisningsformer: Aktivt deltagande i kulturskolans utåtriktade verksamhet genom konserter och/eller andra mindre framträdanden.

Utvärderingsformer: Löpande samråd mellan elev och lärare och utvärdering vid terminsslut.

Sång, nivå 1

 • Sångteknik – andnings- och stödövningar, kroppshållning.
 • Röstvård – kunskap om åtgärder för att bevara en normal röst och motverka problem som heshet och rösttrötthet.
 • Utveckla röstomfånget – hitta rösten i både lågt och högt läge.
 • Enkla gehörsövningar – utveckla förmågan att lyssna på en kortare given melodi och återge den så korrekt som möjligt.
 • Grundläggande musikteori – notkunskap, dur/moll.
 • Kunskap om enkla musikaliska former – repris, D.C., coda.

Sång, nivå 2

 • Utveckla alla punkter under nivå 1.
 • Öka medvetenheten om sin egen röst, lyssna på den och utifrån det ge sig själv konstruktiv kritik.
 • Att som solist eller i ensemble/kör sjunga för publik.
 • Utveckla förmågan att uttrycka och förmedla innehållet och känslan i sången.
 • Sjunga a capella utan komp.

Sång, nivå 3

 • Utveckla alla punkter under nivå 1 och 2.
 • Lyssna på olika sångröster och utveckla förmågan att analysera och ge konstruktiv kritik.
 • Intonation – Sjunga a capella och hålla den givna tonarten.
 • Improvisation – Utveckla förmågan att göra egna utsmyckningar kring melodin och därigenom hitta sitt eget uttryckssätt.
 • Kunna använda sångteknik och klangfärg efter genre.

Kursplan för klarinett och saxofon

Målsättning:

 • Att utveckla elevens musikintresse.
 • Att ge eleven förutsättningar till att kunna uttrycka sig genom musik
 • Att ge eleven möjligheter att aktivt kunna delta i ensembler/samspelsgrupper.
 • Att ge eleven repertoarkännedom från olika musikstilar och genrer.
 • Att ge eleven möjlighet att uppträda både solistiskt och i grupp.
 • Att ge eleven undervisning i grundläggande musikteori.
 • Skapa förutsättningar för att kunna gå vidare till fortsatta musikstudier.
 • Att eleven, tillsammans med andra, får uppleva glädjen i att musicera ihop!

Klarinett/saxofon, nivå 1

 • Baskunskaper om instrumentet och instrumentskötsel
 • Övningsteknik och tips.
 • Enkelt gehörsspel och rytmövningar.
 • Enkel improvisation
 • Musiklära: Repris, da capo al fine, fermat.
 • Notvärden: Helnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnoter, punkterade åttondelsnoter.
 • Pauser
 • Kroppshållning och andning.
 • Durskalor saxofon: G, D klarinett: F, G
 • Nybörjarensemble/orkester
 • Framträdanden enskilt eller i grupp.

Klarinett/saxofon, nivå 2

 • Fördjupning av nivå
 • Enkelt a vista-spel
 • Legato och staccato
 • Tonbildning, och artikulation.
 • Förändra uttrycket beroende på musikstil.
 • Durskalor Saxofon:C, A, F klarinett: C, Bb
 • Orkesterspel

Klarinett/saxofon, nivå 3

 • Fördjupning av nivå 1 och 2
 • Teknik och etyder
 • Frasering
 • Durskalor saxofon: E, Bb, klarinett: D,A
 • Drillar
 • A vista-spel
 • Breddad repertoar från olika genrer och tidsepoker.
 • Framträdanden solistiskt inför publik.
 • Prova andra typer av klarinetter och saxofoner.

Klarinett/saxofon, nivå 4

 • Fördjupning av nivå 1,2 och 3
 • Durskalor i alla tonarter.
 • Mollskalor
 • Enkla melodier i alla tonarter.
 • Gestaltning av stycken,
 • Solistisk klang med uttryck.
 • Vibrato
 • Fördjupad musik- och gehörslära.
 • Olika improvisationsskalor.

Kursplan för trumpet

Trumpetundervisningen syftar till:

 • Att utveckla elevens färdigheter på instrumentet.
 • Att utveckla elevens musikintresse.
 • Att ge eleven förutsättningar till att kunna uttrycka sig genom musik
 • Att ge eleven möjligheter att aktivt kunna delta i ensembler/samspelsgrupper.
 • Att ge eleven repertoarkännedom från olika musikstilar och genrer.
 • Att ge eleven möjlighet att uppträda både solistiskt och i grupp.
 • Att ge eleven undervisning i grundläggande musikteori.
 • Att skapa förutsättningar för att kunna gå vidare till fortsatta musikstudier.
 • Att eleven, tillsammans med andra, får uppleva glädjen i att musicera ihop!

Målgrupp: Elever från åk 3 och uppåt.

Arbetsformer: Undervisningen sker enskilt och i grupp. Lektionerna varvas med framträdanden och bygger på eget arbete mellan lektionerna.

Redovisningsformer: Aktivt deltagande i Kulturskolans utåtriktade verksamhet genom konserter och/eller andra mindre framträdanden.

Utvärderingsformer: Löpande samråd mellan elev och lärare och utvärdering vid terminsslut.

Trumpet, nivå 1

 • Baskunskaper om instrumentet och instrumentskötsel
 • Övningsteknik och tips.
 • Enkelt gehörsspel o rytmövningar.
 • Musiklära: Repris, da capo al fine, fermat o.s.v.
 • Notvärden: Helnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnoter, punkterade åttondelsnoter.
 • Pauser
 • Kroppshållning och andning.
 • Nybörjarensemble/orkester
 • Framträdanden enskilt och/eller i grupp.

Trumpet, nivå 2

 • Fördjupning av nivå 1
 • Enkel improvisation
 • Enkelt prim a vista spel
 • Legato och staccato
 • Tonbildning, och artikulation.
 • Durskalor C, G, D, F, Bb
 • Orkesterspel

Trumpet, nivå 3

 • Fördjupning av nivå 1 och 2
 • Teknik och etyder
 • Frasering
 • Durskalor: A, E, Ess, Ass
 • Prim A vista spel
 • Nyanser, musiktermer
 • Breddad repertoar från olika genrer och tidsepoker.
 • Framträdanden solistiskt inför publik.

Kursplan för tvärflöjt

Målsättning:

 • Att utveckla elevens musikintresse.
 • Att ge eleven förutsättningar till att kunna uttrycka sig genom musik
 • Att ge eleven möjligheter att aktivt kunna delta i ensembler/samspelsgrupper.
 • Att ge eleven repertoarkännedom från olika musikstilar och genrer.
 • Att ge eleven möjlighet att uppträda både solistiskt och i grupp.
 • Att ge eleven undervisning i grundläggande musikteori.
 • Skapa förutsättningar för att kunna gå vidare till fortsatta musikstudier.
 • Att eleven, tillsammans med andra, får uppleva glädjen i att musicera ihop!

Tvärflöjt, nivå 1

 • Baskunskaper om instrumentet och instrumentskötsel
 • Övningsteknik och tips.
 • Enkelt gehörsspel o rytmövningar.
 • Musiklära: Repris, da capo al fine, fermat.
 • Notvärden: Helnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnoter, punkterade åttondelsnoter.
 • Pauser
 • Kroppshållning och andning.
 • Nybörjarensemble/orkester
 • Framträdanden enskilt eller i grupp.

Tvärflöjt, nivå 2

 • Fördjupning av nivå 1
 • Enkel improvisation
 • Enkelt a vista-spel
 • Legato och staccato
 • Tonbildning, och artikulation.
 • Durskalor C, G, D, F, Bb
 • Orkesterspel

Tvärflöjt, nivå 3

 • Fördjupning av nivå 1 och 2
 • Teknik och etyder
 • Frasering
 • Durskalor: A, E, Ess, Ass
 • Utantillspel av skalor med tre förtecken
 • Drillar
 • A vista-spel
 • Nyanser, musiktermer
 • Breddad repertoar från olika genrer och tidsepoker
 • Framträdanden solistiskt inför publik.

Tvärflöjt, nivå 4

 • Fördjupning av nivå 1,2 och 3
 • Utantillspel av dur- och mollskalor
 • Gestaltning av stycken
 • Solistisk klang med uttryck
 • Vibrato
 • Fördjupad musik- och gehörslära
 • Olika improvisationsskalor.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Tommy Wallin