Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Handavtryck

Kulturskolans kursplaner

Här hittar du kursplanerna till olika kurser inom kulturskolan.

Kursplan för bild

Bild:
Färglära: Prova på olika tekniker 2 och 3-dimensionellt, akvarell/täckande (akryl), torrpastell, oljepastell, blandteknik, blyerts, tryck – exempel monotypi, kork m.m. Exempel på 3-dimentionellt: gips, nät, lera

Vi talar om konst – abstrakt och föreställande.

Vi talar om konstnärer – svenska och utländska, exempelvis Carl Larsson, Bauer, Chagall, Dali – och arbetar sedan i deras anda.

Tekniker, konst, porträtt, perspektiv integreras när det är lämpligt.

Exempel som är nyttigt är Stilleben, där arbete med rundperspektiv och elipser ingår. Från vilket håll kommer ljuset?

Foto:
Vi lär oss hur man tar bättre bilder och hur man jobbar med olika ljus. Vi provar på naturfoto, gatufoto och porträttfoto. Vi jobbar både med den digitala kameran och gammaldags tekniker i mörkrummet.
Vi provar att bygga en egen kamera av en kakburk och tar bilder med den som vi sedan framkallar i mörkrummet. Vi provar att överföra bilder till papper, dukar eller kakel som vi sedan kan måla på.

Keramik:
Vi lär oss grundteknikerna inom keramik – från den mjuka formbara leran, till den torra skröjbrända, och fram till den färdigglaserade keramiken.

Vi tummar, ringlar, kavlar och drejar. Vi jobbar med texturer, mönster och former. Vi målar med engober och glaserar, och bränner sedan våra alster i skolans keramikugn.

Vi skapar både funktionella och skulpturella föremål, och har även möjlighet att jobba gränsöverskridande med andra tekniker och material.

Kursplan för stråkinstrument

Målsättning:

 • Att utveckla elevens musikintresse och musikaliska kunskaper.
 • Att ge eleven förutsättningar för att kunna uttrycka sig genom musik
 • Att ge eleven möjligheter att aktivt kunna delta i ensembler/samspelsgrupper.
 • Att ge eleven repertoarkännedom från olika musikstilar och genrer.
 • Att ge eleven möjlighet att uppträda både solistiskt och i grupp.
 • Att ge eleven undervisning i grundläggande musikteori.
 • Skapa förutsättningar för att kunna gå vidare till fortsatta musikstudier.

Att eleven, tillsammans med andra, får uppleva glädjen i att musicera tillsammans!

Kursplan för gitarr, elgitarr och elbas

Kursplan för nybörjare på gitarr:

 • Spel efter noter och tabulatur
 • Ackordspel
 • Spel efter gehör
 • Samspel

Exempel på litteratur: Gitarrbus

Kursplan för nybörjare på elgitarr:

 • Ackordspel
 • Gehörsspel
 • Plektrumteknik
 • Solospel

Exempel på litteratur: Rockgitarristen, Rock och blues 1.

Kursplan för nybörjare på elbas:

 • Spel efter ackordanalys och tabulatur
 • Olika speltekniker med plektrum/fingerspel

Kursplan för fortsättningselever

 • Anpassad undervisning för eleven
 • Fördjupning av spelteknik
 • Möjlighet för samspel eller rockband

Kursplan för sång

Mål: Sångundervisningen syftar till att utveckla elevernas sångglädje, självkänsla, en väl fungerande röst och glädjen i att musicera med och för andra.

Målgrupp: Elever från åk 3 och uppåt.

Arbetsformer: Undervisningen sker enskilt och i grupp. Lektionerna varvas med framträdanden och bygger på eget arbete mellan lektionerna.

Redovisningsformer: Aktivt deltagande i kulturskolans utåtriktade verksamhet genom konserter och/eller andra mindre framträdanden.

Utvärderingsformer: Löpande samråd mellan elev och lärare och utvärdering vid terminsslut.

Sång, nivå 1

 • Sångteknik – andnings- och stödövningar, kroppshållning.
 • Röstvård – kunskap om åtgärder för att bevara en normal röst och motverka problem som heshet och rösttrötthet.
 • Utveckla röstomfånget – hitta rösten i både lågt och högt läge.
 • Enkla gehörsövningar – utveckla förmågan att lyssna på en kortare given melodi och återge den så korrekt som möjligt.
 • Grundläggande musikteori – notkunskap, dur/moll.
 • Kunskap om enkla musikaliska former – repris, D.C., coda.

Sång, nivå 2

 • Utveckla alla punkter under nivå 1.
 • Öka medvetenheten om sin egen röst, lyssna på den och utifrån det ge sig själv konstruktiv kritik.
 • Att som solist eller i ensemble/kör sjunga för publik.
 • Utveckla förmågan att uttrycka och förmedla innehållet och känslan i sången.
 • Sjunga a capella utan komp.

Sång, nivå 3

 • Utveckla alla punkter under nivå 1 och 2.
 • Lyssna på olika sångröster och utveckla förmågan att analysera och ge konstruktiv kritik.
 • Intonation – Sjunga a capella och hålla den givna tonarten.
 • Improvisation – Utveckla förmågan att göra egna utsmyckningar kring melodin och därigenom hitta sitt eget uttryckssätt.
 • Kunna använda sångteknik och klangfärg efter genre.

Kursplan för klarinett och saxofon

Målsättning:

 • Att utveckla elevens musikintresse.
 • Att ge eleven förutsättningar till att kunna uttrycka sig genom musik
 • Att ge eleven möjligheter att aktivt kunna delta i ensembler/samspelsgrupper.
 • Att ge eleven repertoarkännedom från olika musikstilar och genrer.
 • Att ge eleven möjlighet att uppträda både solistiskt och i grupp.
 • Att ge eleven undervisning i grundläggande musikteori.
 • Skapa förutsättningar för att kunna gå vidare till fortsatta musikstudier.
 • Att eleven, tillsammans med andra, får uppleva glädjen i att musicera ihop!

Klarinett/saxofon, nivå 1

 • Baskunskaper om instrumentet och instrumentskötsel
 • Övningsteknik och tips.
 • Enkelt gehörsspel och rytmövningar.
 • Enkel improvisation
 • Musiklära: Repris, da capo al fine, fermat.
 • Notvärden: Helnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnoter, punkterade åttondelsnoter.
 • Pauser
 • Kroppshållning och andning.
 • Durskalor saxofon: G, D klarinett: F, G
 • Nybörjarensemble/orkester
 • Framträdanden enskilt eller i grupp.

Klarinett/saxofon, nivå 2

 • Fördjupning av nivå
 • Enkelt a vista-spel
 • Legato och staccato
 • Tonbildning, och artikulation.
 • Förändra uttrycket beroende på musikstil.
 • Durskalor Saxofon:C, A, F klarinett: C, Bb
 • Orkesterspel

Klarinett/saxofon, nivå 3

 • Fördjupning av nivå 1 och 2
 • Teknik och etyder
 • Frasering
 • Durskalor saxofon: E, Bb, klarinett: D,A
 • Drillar
 • A vista-spel
 • Breddad repertoar från olika genrer och tidsepoker.
 • Framträdanden solistiskt inför publik.
 • Prova andra typer av klarinetter och saxofoner.

Klarinett/saxofon, nivå 4

 • Fördjupning av nivå 1,2 och 3
 • Durskalor i alla tonarter.
 • Mollskalor
 • Enkla melodier i alla tonarter.
 • Gestaltning av stycken,
 • Solistisk klang med uttryck.
 • Vibrato
 • Fördjupad musik- och gehörslära.
 • Olika improvisationsskalor.

Kursplan för trumpet

Trumpetundervisningen syftar till:

 • Att utveckla elevens färdigheter på instrumentet.
 • Att utveckla elevens musikintresse.
 • Att ge eleven förutsättningar till att kunna uttrycka sig genom musik
 • Att ge eleven möjligheter att aktivt kunna delta i ensembler/samspelsgrupper.
 • Att ge eleven repertoarkännedom från olika musikstilar och genrer.
 • Att ge eleven möjlighet att uppträda både solistiskt och i grupp.
 • Att ge eleven undervisning i grundläggande musikteori.
 • Att skapa förutsättningar för att kunna gå vidare till fortsatta musikstudier.
 • Att eleven, tillsammans med andra, får uppleva glädjen i att musicera ihop!

Målgrupp: Elever från åk 3 och uppåt.

Arbetsformer: Undervisningen sker enskilt och i grupp. Lektionerna varvas med framträdanden och bygger på eget arbete mellan lektionerna.

Redovisningsformer: Aktivt deltagande i Kulturskolans utåtriktade verksamhet genom konserter och/eller andra mindre framträdanden.

Utvärderingsformer: Löpande samråd mellan elev och lärare och utvärdering vid terminsslut.

Trumpet, nivå 1

 • Baskunskaper om instrumentet och instrumentskötsel
 • Övningsteknik och tips.
 • Enkelt gehörsspel o rytmövningar.
 • Musiklära: Repris, da capo al fine, fermat o.s.v.
 • Notvärden: Helnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnoter, punkterade åttondelsnoter.
 • Pauser
 • Kroppshållning och andning.
 • Nybörjarensemble/orkester
 • Framträdanden enskilt och/eller i grupp.

Trumpet, nivå 2

 • Fördjupning av nivå 1
 • Enkel improvisation
 • Enkelt prim a vista spel
 • Legato och staccato
 • Tonbildning, och artikulation.
 • Durskalor C, G, D, F, Bb
 • Orkesterspel

Trumpet, nivå 3

 • Fördjupning av nivå 1 och 2
 • Teknik och etyder
 • Frasering
 • Durskalor: A, E, Ess, Ass
 • Prim A vista spel
 • Nyanser, musiktermer
 • Breddad repertoar från olika genrer och tidsepoker.
 • Framträdanden solistiskt inför publik.

Kursplan för tvärflöjt

Målsättning:

 • Att utveckla elevens musikintresse.
 • Att ge eleven förutsättningar till att kunna uttrycka sig genom musik
 • Att ge eleven möjligheter att aktivt kunna delta i ensembler/samspelsgrupper.
 • Att ge eleven repertoarkännedom från olika musikstilar och genrer.
 • Att ge eleven möjlighet att uppträda både solistiskt och i grupp.
 • Att ge eleven undervisning i grundläggande musikteori.
 • Skapa förutsättningar för att kunna gå vidare till fortsatta musikstudier.
 • Att eleven, tillsammans med andra, får uppleva glädjen i att musicera ihop!

Tvärflöjt, nivå 1

 • Baskunskaper om instrumentet och instrumentskötsel
 • Övningsteknik och tips.
 • Enkelt gehörsspel o rytmövningar.
 • Musiklära: Repris, da capo al fine, fermat.
 • Notvärden: Helnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnoter, punkterade åttondelsnoter.
 • Pauser
 • Kroppshållning och andning.
 • Nybörjarensemble/orkester
 • Framträdanden enskilt eller i grupp.

Tvärflöjt, nivå 2

 • Fördjupning av nivå 1
 • Enkel improvisation
 • Enkelt a vista-spel
 • Legato och staccato
 • Tonbildning, och artikulation.
 • Durskalor C, G, D, F, Bb
 • Orkesterspel

Tvärflöjt, nivå 3

 • Fördjupning av nivå 1 och 2
 • Teknik och etyder
 • Frasering
 • Durskalor: A, E, Ess, Ass
 • Utantillspel av skalor med tre förtecken
 • Drillar
 • A vista-spel
 • Nyanser, musiktermer
 • Breddad repertoar från olika genrer och tidsepoker
 • Framträdanden solistiskt inför publik.

Tvärflöjt, nivå 4

 • Fördjupning av nivå 1,2 och 3
 • Utantillspel av dur- och mollskalor
 • Gestaltning av stycken
 • Solistisk klang med uttryck
 • Vibrato
 • Fördjupad musik- och gehörslära
 • Olika improvisationsskalor.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jonathan Granefelt