Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Jordglob

Nyanlända i förskola och skola

Barn och vuxna kommer till Sverige och Vaggeryds kommun på grund av flera skäl. Beroende på vilken grupp de tillhör kan rätten till förskola, förskoleklass och skolgång variera.

Familjer som flyttat till kommunen och har barn mellan 1-5 år blir kontaktade av Barnhälsovården – BHV och inbjudna till ett besök på Familjecentralen som ligger i Vaggeryd. Vid det besöket får man information om olika former av verksamhet som finns för barn i kommunen.

Mottagningsklass i Vaggeryds kommun

Nyanlända elever i Vaggeryds kommun är välkomna till mottagningsklass som finns på Fågelforsskolan 7-9 i Skillingaryd. Elever som är yngre än 10 år börjar på en gång i anvisad skola.

I mottagningsklassen finns flera pedagoger som studiehandleder och stöttar elever för att det ska bli en bra start i den svenska skolan. Det finns pedagoger i klassen som talar flera språk och vid behov används tolkar.

I mottagningsklassen går eleven i cirka två månader och studerar främst svenska men även lite matematik och omvärldskunskap. När eleven gått två månader i mottagningsklass flyttas eleven vidare till ordinarie klass på anvisad skola enligt närhetsprincipen.

Varje dag äter elever tillsammans med pedagoger lunch i skolan.

Nummer till mottagningsenheten är: 0370-67 80 45

Rektor
Helén Kähr
helen.kahr@vaggeryd.se

Är ni nyinflyttade i Vaggeryds kommun?

Om ni är nyinflyttad i Vaggeryds kommun och har barn som ska börja skolan och behöver hjälp kan du ringa Marinette Hjelm på 0370-67 84 13 eller skicka ett e-postmeddelande till marinette.hjelm@vaggeryd.se.

Grundskola

6-9 år

Åk F-3 grundskolan

10-15 år
Åk 4-9 grundskolan

16-18 år
Gymnasiet

Inskrivningssamtal

På skolenhet där eleven ska gå. Kontakt tas av rektor.

Mottagningsklassens rektor på Fågelforsskolan år 7-9 inbjuder till inskrivningssamtal

Inskrivning på Fenix gymnasium av rektor för introduktionsprogrammen.

Mottagningsklass

Direktplacering i anvisad skola i ordinarie klass.

Eleven går som längst i två månader i mottagningsklass och placeras därefter på anvisad skola

Studier påbörjas på språkintroduktion.

Kartläggning

Steg 1 görs av rektor vid inskrivningssamtal och Steg 2 av pedagog i elevens närhet. Även materialet ”Bygga svenska” används. Det hjälper lärare i grundskolan att följa nyanlända elevers språkutveckling.

Steg 1 görs vid inskrivningen och Steg 2 så snart som möjligt av pedagog i mottagningsklass. Även materialet ”Bygga svenska” används. Det hjälper lärare i grundskolan att följa nyanlända elevers språkutveckling.

Bedömningsmaterialet ”Bygga svenska” används. Det hjälper lärare i gymnasieskolan att följa nyanlända elevers språkutveckling.

Skolplacering

Sker direkt och eleven anvisas till en skola enligt närhetsprincipen.

Sker efter kartläggning i mottagningsklassen där eleven går högst 2 månader. Därefter anvisas eleven till en skola enligt närhetsprincipen.

Fenix gymnasium i Vaggeryd.


Vuxenutbildning och Svenska för invandrare - SFI

Vuxenutbildningen i Vaggeryds kommun bedrivs på Fenix kultur- och kunskapscentrum. Här erbjuds utbildning på alla nivåer, från grundskolenivå och SFI till yrkeshögskola.

Läs mer på Fenix kultur- och kunskapscentrums webbplats. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Marinette Hjelm