Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-04-21 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-04-21

Skolbyggnad

Bondstorps skola

Utredning av skolans lokalbehov går vidare

Lokalplanutredning för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har tidigare beslutats i barn- och utbildningsnämnden. Nu har även kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att föreslå kommunstyrelsen att gå vidare med planen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, som sammanträdde den 20 april, var överens om att Bondstorps skola behöver prioriteras för att utöka lokalerna och förbättra tillgängligheten. Arbetsutskottet har också begärt att en bättre ekonomisk utredning av konsekvensen av olika beslut gällande skolorna på landsbygden ska redovisas till kommunstyrelsen.

Förslag enligt utredningen

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta barn- och utbildningsnämndens förslag till principer/målsättningar för stadieindelning, levande landsbygd, avstånd till skola centralorterna samt ändamålsenliga lokaler vilket innebär följande:

  1. Bondstorps skola ska ha en F-3 enhet
  2. Landsbygdsskolorna Åker/Klevshult och Hok/Svenarum ska ha F-3 och 4-6 enheter
  3. I Vaggeryd ska en ny 7-9 skola byggas
  4. Götafors skola ska ha F-3 enhet (idag F-2)
  5. Ny förskola i Vaggeryd med tre avdelningar och en ny förskoleavdelning i Hok
  6. Sörgårdsskolan ska ha F-3 enhet (idag F-4)
  7. Hjortsjöskolan ska ha F-3 och 4-6 enheter (idag F-9)
  8. Fågelforsskolan ska ha F-3, 4-6 och 7-9 enheter (med en nybyggd F-3 skola)

Barn- och utbildningsnämndens förslag till investeringsäskanden överlämnas till budgetberedningen med undantag för Bondstorps skola utbyggnad/renovering 3400 tkr. Beloppet anslås till projektet eftersom utbyggnaden bör vara klar till skolstarten ht 2017 och finansieras genom 2016 års investeringsbudget.

Principer

A. Stadieindelning: Skolenheter ska ha indelningen F-3, 4-6 och 7-9, vilket är beslutat i kommunfullmäktige (återför åk 6 mellanstadiet, 2014-06-30, årskurs 3 ska tillhöra lågstadiet, 2015-03-30). Beslutsgrunden är att lärarutbildning, kunskapsmål och nationella prov följer denna stadieindelning.

B. Levande landsbygd: Samtliga landsbygdsskolorna ska vara kvar, vilket beslutades i kommunfullmäktige 2015-09-28. Beslutsgrunden är att målsättningen om levande landsbygd.

C. Avstånd till skola centralorterna: Skolskjutsreglerna definierar vad som är en rimlig sträcka för ett barn självt ska kunna ta sig till skolan, där anges 2 km för F-3, 4 km för årskurserna 4-6 och 5 km för 7-9. Inom definierade avstånd bör det på centralorterna finnas skola under förutsättning att elevunderlaget kan fylla en klass i varje årskull. Detta innebär att centralorterna ska ha var sin högstadieskola.

D. Ändamålsenliga lokaler: Elever och pedagoger ska ha tillgång till attraktiva och ändamålsenliga lokaler för att möta krav på demografiska utvecklingen, modern skola och en attraktiv arbetsmiljö. Detta medverkar till kommunens attraktivitet som arbetsgivare och en god lärmiljö bland eleverna.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-04-21

Sidansvarig:

Alija Bucuk