Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-06-22 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-06-22

Studenter caddar vid dator

Ny modell för kompetensförsörjning i Vaggeryds kommun

”Från förskola till jobb” är arbetsnamnet på ett projekt som nu jobbas fram av Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryds kommun.

Det är kommunens nya chef för barn- och utbildningsförvaltningen som ligger bakom tankarna som presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 april.

– Ett samhälle, företag och offentlig verksamhet byggs och utvecklas av människor. En kritisk framgångsfaktor är därför kompetensförsörjning vilket är en fråga Vaggeryd arbetat med under många år. Numer brottas många branscher med behovet av kompetent och utbildad personal. Alla är överens om att kompetensförsörjning är en av våra största utmaningar och att vi måste gå från ord till handling, säger Per-Erik Lorentzon.

Ett stort problem är en fallande andel elever som går yrkesprogram på gymnasiet och de kritiska utbildningarna mot industri och trä saknar i princip sökande. Ungdomar har helt enkelt inte fått upp ögonen för de branscher där jobben finns.

Projektet från förskola till jobb syftar till ett långsiktigt och varaktigt arbete som lotsar barn, ungdomar, vuxna till jobb inom kommunen genom att skapa en särskild modell som binder ihop hela utbildningskedjan och bryggan till ett varaktigt jobb.

Porträtt

Per-Erik Lorentzon

– Vi ska tidigt i utbildningskedjan, utifrån ålder och mognad, peka på möjliga yrken i Vaggeryd. Kunskaper man lär sig i skolan ska kopplas till ett sammanhang i arbetslivet. Tidig vägledning och mötet med förebilder i näringslivet ska bidra till att minska skillnader i studieresultat mellan pojkar och flickor samt bidra till att motverka traditionella yrkesval kopplat till genus.

Att tänka nytt i övergången mellan utbildning och jobb, genom att finna anställningsformer som stimulerar till utveckling, är viktigt. Det kan handla om lärlingsplatser, lärlingsanställningar, feriejobb, feriepraktik, traineeanställningar, vuxenutbildning, timanställning under utbildning etc.

Några av målen med projektet:

  • Byggt ett koncept och en story för varje bransch kring hur vi jobbar med utbildningar från förskola till jobb. Exempel på branscher: teknik-design, handel-ekonomi, turism, pedagogik, vård, bygg-konstruktion
  • Anpassat Fenix gymnasium till gymnasieutredningen 2018 och uppdaterat vårt programutbud
  • Motverkat traditionella yrkesval utifrån ett genusperspektiv

– Varaktigt jobb är alltid målet. De många bra initiativen och aktiviteterna ska bindas ihop till ett tydligt koncept som på ett enkelt sätt kan beskrivas för föräldrar, ungdomar, näringsliv och andra, avslutar Per-Erik.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-06-22

Sidansvarig:

Alija Bucuk