Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2018-01-02 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2018-01-02

Utemiljö Gullbäckens förskola

Beslut om att bygga förskolor

Vid december-sammanträdet fattade en enig barn- och utbildningsnämnd att utifrån beslutad budget, riva och bygga nya förskolor i kommunen.

De senaste åren har antalet födda i Vaggeryds kommun öket. Idag är flera förskolor trånga och det finns två tillfälliga lösningar i Vaggeryd. Invånarantalet och antal barn i behov av förskola förväntas fortsätta växa i och med stora byggprojekt i centralorterna. Verksamhetscheferna helst ser parvis utbyggnad av förskoleavdelningar för bästa organisationsplanering.

Det finns därför ett behov av nya lösningar och byggnation av nya förskolor. Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett koncept som utökar antalet avdelningar jämfört med tidigare beslut. Det ska också göra det billigare att bygga bra förskolor genom att kunna låta även modulhustillverkare vara med och ge anbud.

Barn- och utbildningsnämndens beslut innebär att:

  • En ny förskola med sex avdelningar byggs i Vaggeryd (ersätter Petersborg och Fenix). Detta beslut har tagits tidigare, men nu blir det sex istället för fem avdelningar
  • En ny förskola byggs i Hok som ersätter den nuvarande. Beslut finns sedan tidigare.
  • Nämnden ställer sig positiv till att Bullerbyns förskola rivs och att en ny förskola med sex avdelningar byggs på samma plats (tidigare fem avdelningar). Enheten byggs ihop med Sörgårdsskolans matsal med ett gemensamt kök för förskolan och skolan med kapacitet för 400 barn/elever/personal. Köket förbereds vara tillagningskök.

Förskolor med modulkoncept

Konceptet med att låta modulhustillverkare kunna vara med och ge anbud vid upphandling av förskolebyggnation innebär inte någon form av tillfälliga baracker. Det bygger på samma princip som de flesta villor idag byggs på – att vägga och tack byggs på fabrik och sätts ihop på plats.

Nedanstående bilder visar exempel på konceptet

Svart byggnad

Exempel på en förskola i Tenhult byggd på detta sätt.

planritning

Exempel planlösning för två förskoleavdelningar.

Illustration förskolebyggnads uppdelning i avdelningar.

Koncept för Bullerbyns förskola.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-01-02

Sidansvarig:

Alija Bucuk