Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-07-28 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2020-07-28

Elev räcker upp handen i skolmilljö

Hjortsjöskolan får högsta betyg av skolinspektionen

Skolinspektionen har i sin kvalitetsgranskning gett Hjortsjöskolan F-6 i Vaggeryds kommun högsta betyg. I granskningen har Skolinspektionen bedömt kvaliteten på skolornas arbete inom fyra områden. Hjortsjöskolan fick högsta betyg inom alla granskade områden.

Kvalitetsgranskning är en ny typ av granskning som Skolinspektionen införde hösten 2018. I granskningen bedömer Skolinspektionen kvaliteten på skolornas arbete inom fyra områden; rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygsättning.

– Det är fantastiskt roligt att Hjortsjöskolan fått en så fin bedömning inom just dessa områden. Det känns också som att vi som huvudman har prioriterat helt rätt då vi under 2018 genomfört ett arbete för att utveckla ett brett och gemensamt systematiskt kvalitetsarbete i hela kommunen, säger Jenny Larsen, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Vaggeryds kommun.

-Känslan är att personalen får ett erkännande för ett pågående, systematiskt kvalitetsarbete, liksom för allt arbete som genomförts bakåt i tid. Vi ser Skolinspektionens beslut som ett kvitto, men också som positiv energi i vårt pågående och framtida utvecklingsarbete, säger Gunilla Crona, rektor Hjortsjöskolan F-6.

Engagemang ger kvalitet

För varje område som granskas gör tillsynsmyndigheten en bedömning av i vilken utsträckning skolan möter Skolinspektionens kvalitetskriterier och återkopplar sedan till huvudmannen om skolan möter dem i låg utsträckning, i flera delar eller i hög utsträckning. Hjortsjöskolan F-6 fick alltså bedömningen ”i hög utsträckning” inom alla granskade områden.

– Kvalitet uppnår man inte över en natt, det är ett långsiktigt arbete som kräver engagemang av såväl huvudmannen, rektor och skolans personal. Jag känner en stolthet över att vi fått ett kvitto på att verksamheten på Hjortsjöskolan F-6 håller en så hög standard och jag vet att även våra övriga skolor i kommunen håller en mycket hög kvalitet, säger Jenny Larsen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-07-28

Sidansvarig:

Johan Lundell