Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-07-13 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2020-07-13

Ryggsäck med färgglada pennor

Fokus på eleverna - inte rankningar

I en undersökning från Lärarnas riksförbund får grundskolan i Vaggeryds kommun låga resultat.

Måndagen 6 maj publicerade Lärarnas riksförbund en undersökning som jämför Sveriges kommuner som huvudman för grundskolan. I den aktuella rankningen har Lärarnas riksförbund utgått från fyra variabler: undervisningskostnad per elev, lärarlöner, lärarbehörighet och elevresultat – och sedan rangordnat dem. I Lärarnas riksförbunds rankning hamnar Vaggeryds kommun på plats 285 av 290 kommuner

– Efter att tittat djupare på siffrorna bakom den här undersökningen så kunde jag ganska snabbt konstatera att rankningen inte utgår från de faktiska resultat kommunen har utan vad Lärarnas riksförbund anser att man borde ha för resultat. Det är också viktigt att veta att den som gjort undersökningen värderar statistiken utifrån sitt perspektiv, en kommun med väldigt hög undervisningskostnad per elev och låga studieresultat kan i den här undersökningen få en högre placering än den med låga undervisningskostnader och högre resultat, säger Per-Erik Lorentzon, barn- och utbildningschef i Vaggeryds kommun.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vaggeryds kommun arbetar med systematiskt kvalitetsarbete som handlar om att skolan regelbundet följer upp sina resultat och drar slutsatser av dem. Därefter påbörjas arbetet för att fylla eventuella luckor där det finns utvecklingsbehov eller att lyfta fram goda exempel som andra rektorer och lärare kan inspireras av. Via det systematiska kvalitetsarbetet kan kommunen jämföra skolornas resultat med regionen och landet i övrigt.

– Vårt fokus ligger på eleverna och inte de olika rankningarna. Vi är inte nöjda med de resultat vi har och kommer heller aldrig att vara det så länge vi ser att vi kan lyfta någon elev lite mer. Vi kommer därför aldrig att upphöra med att arbeta för att förbättra skolresultaten oavsett hur bra eller dåliga de är i andras ögon, säger Per-Erik Lorentzon. 

Fakta: Från förskola till jobb

I Vaggeryds kommun jobbar vi med 10 viktiga områden för att kvalitetssäkra förskola, skola och vuxenutbildning. Varje område har ett övergripande mål som delas upp i flera delmål. Varje månad följer vi upp resultaten och genomför förbättringar. Vårt mål är att våra barn och elever ständigt ska utveckla vilja, kunskap, förmåga, färdigheter och erfarenhet genom hela livet – från barn till vuxen ålder, från förskola till jobb.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-07-13

Sidansvarig:

Johan Lundell