Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-05-12 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Fenix 2.

Delar av verksamhet på Fenix 2 omlokaliseras

Fastighetsenheten på Vaggeryds kommun har gjort provtagningar och undersökt vissa delar av Fenix 2. Provsvaren och undersökningarna visar på fuktskador i byggnaden.

Som en följd av resultatet kommer vi att behöva se över hela byggnaden. För att underlätta kommande undersökningar och för att säkerställa en god inomhusmiljö för elever och personal kommer delar av verksamheten på Fenix 2 att flytta ut.

De lokaler som primärt berörs är teorisalarna som Fenix gymnasium använder. En schemaomläggning har gjorts och undervisningen som bedrivits i dessa lokaler kommer att flyttas till Fenix 1. I dagsläget arbetar vi med lösningar för Kulturskolans olika verksamheter. Elever och vårdnadshavare kommer att informeras löpande om läget.

Nästa steg i processen är att gå vidare med fördjupade undersökningar i syfte att identifiera om det finns fler brister på Fenix 2. Resultatet av undersökningarna får sedan utvisa hur vi går vidare i arbetet. Vår högsta prioritet och det viktigaste för oss är att personal och elever har en god arbetsmiljö, säger Annika Hedvall, kommundirektör.

Frågor från media hänvisas till

Annika Hedvall, kommundirektör, 0370-67 81 75
Per-Erik Lorentzon, barn- och utbildningschef, 0370-67 85 90
David Norrfjärd, kultur- och fritidschef, 0370-67 81 06

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell