Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-03-20 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Vårdnadshavare – här är dagsläget i skolan

För att begränsa smittspridning av coronaviruset covid19 har olika insatser gjorts i skolorna i kommunen. Dessa kan du läsa om här.

Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symptom – då ska barnet stanna hemma!

Vaggeryds kommun följer och agerar utefter händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att begränsa smittspridningen har ett antal åtgärder gjorts i skolorna, samtidigt som ytterligare förebyggande arbete förbereds. Dessa kan du läsa om i den här artikeln.

Tänk på att i takt med att det kommer nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och regeringen, kan kommunens riktlinjer och åtgärder komma att ändras. Informationen i den här artikeln berättar om dagsläget i skolorna tisdagen den 17 mars. När nya riktlinjer och beslut kommer publiceras det på Vaggeryds kommuns samlade sida om coronaviruset, www.vaggeryd.se/corona.

Åtgärder i skolorna

Fjärrundervisning på gymnasieskolan Fenix

Från och med onsdag morgon den 18 mars kommer därför distansutbildning att gälla på Fenix gymnasieskola, SFI och vuxenutbildning. Mer information om detta finns i en separat artikel:

Förskolor och skolor fortsatt öppna

Skolorna i Vaggeryds kommun är öppna då det i nuläget finns resurser på plats för att hålla igång verksamheten.

Kommunen jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarion i skolorna, exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om exempelvis om regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna.

Information ges till eleverna

Alla, både personal och elever, informeras om hur man kan bidra till en minskad smittspridning genom att hålla en god handhygien, undvika att ta på ansiktet, och hosta eller nysa i armvecket.

Information ges till vårdnadshavare

Vårdnadshavare med barn som uppvisar lindriga symptom på förkylning uppmanas att inte lämna sina barn på förskolan eller skolan.

Om ett barn på förskolan eller skolan uppvisar lindriga förkylningsbesvär kommer vårdnadshavaren att kontaktas för att hämta hem barnet.

Om en vårdnadshavare ändå är hemma med ett sjukt barn bör även syskon vara hemma från förskolan, eftersom förskolan inte är en obligatorisk verksamhet och detta kan bidra till att minska eventuell smittspridning.

Begränsning av undervisningsresor

Begränsningen av undervisningsresor innebär att alla transporter, buss eller promenad till annan skola för att genomföra undervisning, ersätts med undervisning på enheten eller annan undervisning.

Utflykter

Alla utomhusaktiviteter är bra att genomföra så dessa fortsätter och kan också öka. Studiebesök ställs in om det inte är absolut nödvändigt.

Städning av lokaler och bussar

Samtliga städbolag är informerade om att städning skall ske mer noga och utökas. Detta gäller framförallt gemensamma ytor där många elever samlas, exempelvis matsal. Även bussbolaget har fått uppmaning att städa bussarna mer noga.

Matsalarna

I matsalarna finns uppmaning om att tvätta händerna innan man går in till matsalen. Portionsredskapen byts ut med sådan frekvens att en ny klass har nya redskap att ta med. Inga barn får vara med i köken under resten av terminen.

Vad kan du göra nu?

Låt förkylda barn vara hemma!

Alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta (enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten). Därför ska ditt barn vara hemma även vid lindriga symtom på förkylning, exempelvis snuva, hosta, ont i halsen eller feber. När barnet är friskt ska hen stanna hemma ytterligare två dygn innan hen går tillbaka till skolan.

Om ett barn på förskolan eller skolan uppvisar lindriga förkylningsbesvär kommer vårdnadshavaren att kontaktas för att hämta hem barnet.

Om en vårdnadshavare ändå är hemma med ett sjukt barn bör även syskon vara hemma från förskolan, eftersom förskolan inte är en obligatorisk verksamhet och detta kan bidra till att minska eventuell smittspridning.

Sjukanmälan förskola: Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjligt, senast kl. 8:00 på morgonen.

Sjukanmälan skola: Tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma från skolan.

Handhygien och avstånd

Bidra till minskad smittspridning genom att låta bli att röra vid ansikte eller ögon samt undvika nära kontakt med sjuka människor.

Viktigt är också att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Före måltid, mathantering och före och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Och den som behöver hosta eller nysa gör det bäst i armvecket eller i en pappersnäsduk som kan slängas direkt.

Prata med oroliga barn om coronaviruset

På krisinformation.se finns bra information om hur du pratar med oroliga barn om coronaviruset covid19:

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer - var källkritisk och dela inte osäker information.

Vid fler frågor

All information från kommunen publiceras på kommunens hemsida, www.vaggeryd.se/coronalänk till annan webbplats. Där kan du även hitta fler kontaktvägar om söker svar på fler frågor.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell