Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-03-20 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Vårdnadshavare - årskurs 7-9

Situationen i vårt land är i dagsläget extraordinär och vi på Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar kontinuerligt med att planera för hur vi kan bedriva barnomsorg och skola på ett så bra sätt som möjligt under rådande förutsättningar. Detta gäller även rektorer, lärare och annan skolpersonal – alla vill vi skapa så goda förutsättningar som möjligt för kommunens barn och elever.

Information till vårdnadshavare 2020-03-20

Att samarbetet mellan hem och skola fungerar och är bra är alltid viktigt för skolan men kanske nu mer än någonsin. Vi vill tacka dig som vårdnadshavare för ditt engagemang och din förståelse för rådande situation.

Tillsynsansvar och vad det innebär

När ditt barn är hemma på grund av sjukdom eller lindriga symptom från skolan övergår det så kallade tillsynsansvaret – som skolan normalt har – till vårdnadshavarna. Det innebär att du som vårdnadshavare är ansvarig för ditt barn. Om ditt barn har lindriga symptom och därmed kan genomföra skolarbete är det viktigt att barnet arbetar med skolarbete hemma istället för i skolan. Detta för att inte komma efter för mycket.

Sjukfrånvaro

Även fortsättningsvis följer vi myndigheternas rekommendationer att barnen skall vara hemma från skolan då de har lindriga symptom. Är ditt barn sjukt sjukanmäler du ditt barn varje dag som de är borta.

Har du barn i Vaggeryd med omnejd: anmäl frånvaro via telefonnummer 0393-678789
Har du barn i Skillingaryd med omnejd: anmäl frånvaro via telefonnummer 0370-678789

Hemarbete vid lindriga symptom

På våra högstadieskolor i Vaggeryds kommun är vi väl rustade för att arbeta med våra elever på distans. Även då eleverna befinner sig i skolan är de vana vid att arbeta i vår digitala kanal Microsoft Teams.

Även då barnen är hemma med lindriga symptom är det viktigt med struktur och rutiner, till exempel att barnen kommer upp på morgonen och att det har något meningsfullt att göra. Här har du ett viktigt ansvar som vårdnadshavare. Är barnet sängliggande ska det självklart vila för att bli friskt igen.

Elever som är hemma med lindriga symptom förväntas arbeta med skoluppgifter som de når via Microsoft Teams. Eleverna följer sitt ordinarie schema och loggar in i Teams för att ta del av hemuppgifter o.s.v. Du som vårdnadshavare kan stötta och hjälpa ditt barn med att komma igång med sitt hemarbete.

Tillgång till nätverk (internetuppkoppling)

Om du inte har tillgång till nätverk (internetuppkoppling) hemma: ring till ditt barns skola.

Uppdaterad information till dig

Nu är det viktigt att vi kan nå alla vårdnadshavare med viktig information snabbt. Allmän information kommer även fortsättningsvis att publiceras här på vår webbplats. Kommunikation avseende enskilda elever kommer att ske via e-mail – det är därför av yttersta vikt att du har lagt in en aktuell mailadress i vårt system Dexter. Kontrollera att din mailadress finns inlagd och är rättstavad.

Så här går du tillväga om du vill lägga in/ändra din mailadress i Dexter:

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell