Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-06-05 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Dator med epostbrev

Vårdnadshavare informeras om ansträngt läge via e-post

Barn- och utbildningsförvaltningen informererar vårdnadshavare som har barn på förskola eller skola där läget är ansträngt via e-post. Har du inte fått någon information den vägen så är det inte ansträngt läge på er förskola eller skola. Det är viktigt att du säkerställer att rätt e-postadress är registrerad i vårt system.

Vi har en pandemi i Sverige och det påverkar också oss i Vaggeryds kommun. Vi vet att smittan finns överallt men också att förskolor och skolor inte är några speciella smittohärdar. Det finns tydliga artiklar och undersökningar som visar att barn drabbas mindre av Covid-19 än äldre. Allt sedan pandemin bröt ut har vi vidtagit massor med åtgärder för att begränsa smittspridningen och det har lyckats bra då vi kunnat hålla all verksamhet igång i enlighet med den svenska strategin. Det är viktigt för oss att betona att Sverige valt en strategi som inte går ut på att stänga ned samhället och det måste vi också följa i Vaggeryds kommun.

Det som gällt från början gäller även nu, om man har symptom som kan vara tecken på covid-19 så ska man vara hemma. Därför har vi haft hög frånvaro under våren bland både personal och barn/elever. I förskolan har i genomsnitt 40% av barnen varit hemma och 20% av personalen sedan pandemin bröt ut. Att många är borta på en förskola eller skola innebär inte per automatik att personerna är sjuka i covid-19, det kan lika gärna vara förkylning, allergi eller annan sjukdom. Skillnad nu från när pandemin startade är att testerna ökat och vi ansöker också om tester för de i personalen med misstänkt smitta. Vi vill betona att ingen med konstaterad smitta vistas i verksamheten.

Skolor och förskolor i Sverige ska hållas öppna om det inte föreligger hög smittspridning eller att huvudmannen inte klarar av att bemanna verksamheten. Med en stor ansträngning av alla har vi kunnat bemanna verksamheten och därför har vi inte heller stängt någon enhet av det skälet. Ett beslut om att stänga på grund av hög smittspridning ligger inte på oss utan det ska ske via samråd med smittskyddsläkare. Nu när vi har konstaterade fall i verksamheten har vi regelbundna avstämningar med smittskyddsläkare och tar till oss av all information som ges av folkhälsomyndigheten. Ingen av dessa anser att det i dagsläget finns skäl att stänga verksamhet eller någon enhet i Vaggeryds kommun.

Det vi värnar mycket om är patientsekretessen och den personliga integriteten. Därför kan vi inte allmänt gå ut med information som gör att man kan identifiera vem som är sjuk och med vilken sjukdom. Det är helt enkelt fel att göra så även om allmänheten kräver det. Vad vi däremot tagit till oss är att vi ska informera vårdnadshavare som har barn på den förskola eller skola där läget är ansträngt. Med ansträngt läge menar vi att vi antingen har svårt att bemanna eller att det är hög risk för smitta. Utifrån reaktionerna som kommit den senaste tiden är det rimligt att göra så och vi utgår från att ni som vårdnadshavare hanterar informationen på ett bra sätt.

Information sker via e-post från förvaltningen och har du inte fått någon information den här vägen så är det inte ansträngt läge på er förskola eller skola. Det är viktigt att du säkerställer att rätt e-post adress är registrerad i vårt system.

Per-Erik Lorentzon
Barn- och utbildningschef
Vaggeryds kommun

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell