Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-11-17 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

klassrum på skola

Så informerar vi vårdnadshavare vid coronasmitta på förskola eller skola

Barn och utbildningsförvaltningen berättar hur du som vårdnadshavare informeras om covid-19 förekommer på ditt barns förskola eller skola.

Som du säkert känner till så vidtar vi i Barn- och utbildningsförvaltningen en lång rad olika åtgärder som syftar till att motverka smittspridning av covid -19 på våra förskolor och skolor.

Trots det så dyker smitta upp emellanåt hos barn, elever och personal. När så sker kan du som vårdnadshavare förvänta dig att bli informerad om detta.

När vi informerar följer vi smittskyddsenhetens rekommendationer och riktlinjer.

Då vi har konstaterade fall av smitta i förskolan hos barn eller personal så informeras vårdnadshavare med barn på förskolan om att smitta finns på förskolan via ett informationsbrev som skickas via e-mail.

Då vi har konstaterade fall av smitta hos en enstaka elev i en enstaka klass på en skola informeras vårdnadshavarna i den aktuella klassen/grupperingen som eleven ingår i via ett informationsbrev som skickas via e-mail.

Om personal insjuknar på en skola informeras alla vårdnadshavare på den skolan via informationsbrev som skickas via e-mail.

För elever som går på gymnasiet gäller att ovanstående information går ut till vårdnadshavare för elever som är under 18 år. För myndiga elever skickas informationen direkt till eleven.

Utöver informationsbrevet om att det finns smitta på skolan kan du som vårdnadshavare även få ett dokument via e-mail som benämns ”Närkontakter”. Detta dokument skickas till den som haft närkontakt med en konstaterat smittad person 24 timmar innan personen insjuknat. Det är smittskyddsenheten som rekommenderar 24-timmarsregeln eftersom det är då en person har konstaterats vara som mest smittsam.

Med närkontakt menas att någon varit i samma rum eller nära varandra en stund – cirka 15 minuter, inte att man exempelvis har passerat varandra eller mötts kort.

Exempel:

  • Elever som deltagit på en lektion där någon är sjuk har varit i närkontakt.
  • Barn som deltagit på samling tillsammans på förskolan har varit i närkontakt.
    • Alla barn/elever som ätit mat tillsammans i en större matsal där ett barn/en elev varit sjuk har inte varit i närkontakt - dock de som exempelvis suttit vid samma bord.

Om information om smitta har gått ut till dig som vårdnadshavare så informeras du inte om eventuellt nya fall av smitta förrän tidigast efter 14 dagar. Detta för att undvika för mycket information.

Det är viktigt för oss på Barn- och utbildningsförvaltningen att du som vårdnadshavare litar på att du blir informerad om smittläget på förskolan eller skolan. Viktigt att tänka på är dock att vi aldrig lämnar ut information om vem som är smittad. Att vi inte gör det beror på sekretess. Information om sjukdomar och smitta som rör en enskild individ är känslig information som vi inte har rätt att sprida vidare – det gäller både barn och personal.

Har ni konstaterad covid-19-smitta i familjen eller om ditt barn insjuknar i covid-19 ber vi dig som vårdnadshavare om att informera rektor eller skolsköterska (gäller endast barn i skolan eftersom det inte finns skolsköterska i förskolan) om detta. Du kan då känna dig trygg med att vi inte för information om vilket barn eller familj som insjuknat vidare, om du inte ger samtycke till att vi gör det.

Vi vill återigen uppmana till att du som vårdnadshavare försäkrar dig om att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i skolportalen så att du inte missar någon viktig information från oss.

Sammanfattning

Informationsbrev om smitta på förskolan/skolan: Syftar till att informera dig som vårdnadshavare om att det finns smitta på den förskola/skola där ditt barn går. Skickas på gruppnivå – det vill säga till alla vårdnadshavare på en förskola, skola eller skolklass.

Dokumentet närkontakt: Syftar till att informera dig som vårdnadshavare om att ditt barn har varit i nära kontakt med någon som insjuknat. Skickas på individnivå till den som varit i nära kontakt med någon som insjuknat i Covid -19.

Var rädda om er och varandra!

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Simone Kamm