Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-12-16 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Skolfastighet, Hjortsjöskolans mellanstadium

Mellanstadiet på Hjortsjöskolan behöver åtgärdas på grund av fuktskador

Efter provtagningar och undersökningar av mellanstadiedelen på Hjortsjöskolan har det konstaterats problem med huset som gör att verksamheten måste omlokaliseras.

En byggnadsteknisk undersökning av mellanstadiets lokaler på Hjortsjöskolan har genomförts. Som en följd av resultatet av undersökningen kommer kommunen att behöva se över hela byggnaden. Provtagningar visar att huset är skadat och att det förekommer fukt och mögel i byggnadskonstruktionen.

Mellanstadiedelen behöver utrymmas och åtgärdas. Det rör sig om totalt 10 klassrum med tillhörande grupprum, expeditioner, personalutrymmen, toaletter etc.

För att säkerställa god luftkvalitet i väntan på ersättningslokaler skruvas ventilationen upp till maxnivå, så kallad forcerad ventilation, dygnet runt. Detta kompletteras med kontinuerliga luftmätningar för att säkerställa att luften har god kvalitet.

Bedömningen av luftprovtagningens resultat visar att det inte finns någon större risk att vistas i lokalerna just nu, men risken ökar om inte fuktskadorna hanteras.

– Det är en bekymmersam och allvarlig situation. Även om provtagningarna inte pekar på någon akut hälsorisk så vet vi att dålig inomhusmiljö är kopplad till risker och ohälsa. För att hålla igång barnens utveckling och den viktiga undervisningen har vi vidtagit åtgärder för att säkerställa en bra inomhusmiljö just nu, samtidigt som vi planerar för att omlokalisera mellanstadieskolan så snart som möjligt, säger Jenny Larsen, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Frågor från media hänvisas till

Jenny Larsen, ordförande, barn- och utbildningsnämnden
Jerry Karlsson, ordförande, tekniska nämnden

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell