Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-12-21 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Hjortsjöskolan årskurs 7-9 går över till distansundervisning

Undervisning kommer att bedrivas på distans för elever på Hjortsjöskolan årskurserna 7-9 från och med imorgon – tisdagen den 15:e december.

Utifrån ett ansträngt läge med många frånvarande lärare på Hjortsjöskolan 7-9 har förvaltningen, i samråd med rektor, beslutat att undervisning ska bedrivas på distans för elever på Hjortsjöskolan 7-9 från och med tisdag 15:e december fram till och med terminsavslutningen den 22:a december. Elever i årskurserna 7-9 förutom grundsärskolan och vissa enskilda elever kommer att omfattas av beslutet. Vårdnadshavare till de elever som förväntas vara i skolan kommer att meddelas detta via skolan.

Beslutet är främst fattat utifrån att skolan på grund av personalbrist inte kan bedriva undervisningen på plats men även för att dämpa den stress och oro som uppstått kopplat till flera fall av Covid-19 på skolan.

- Vi är väl förberedda då samtliga elever på skolan har en egen dator och har fått testa på distansundervisning under några dagar tidigare på terminen, säger Per-Erik Lorentzon, skolchef.

Just nu pågår förberedelsearbete på skolan och flera olika frågor ska lösas. Elever som saknar uppkoppling eller av annan anledning inte kan vara hemma och studera kommer att ha möjlighet att sitta på skolan i enskilt rum. Elever och vårdnadshavare uppmanas att hålla sig uppdaterade via våra ordinarie kanaler.

Vi vill uppmana alla att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer avseende sociala kontakter, både under tiden före, under och efter jul- och nyårshelgen för att undvika ytterligare smittspridning. Vi vill även uppmana till att den som uppvisar symptom testar sig för Covid -19.

Vår förhoppning är att närvaroläget förbättrats till starten av vårterminen 2021. Då välkomnas alla elever tillbaka till skolan 21-01-11. Barn- och utbildningsförvaltningen följer dagligen upp frånvaroläget bland elever och personal och kommer vid terminsstart kunna skapa sig en bild av hur frånvaroläget ser ut då.

Rektor kommer att skicka ut information av praktisk art till alla vårdnadshavare på skolan under måndagen via e-mail.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Simone Kamm