Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga




Obs! Denna nyhet är från 2021-01-14 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Illustration kalender

Nya beslut inom Barn- och utbildning vårterminen 2021

Under höstterminen 2020 tog barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp beslut om åtgärder som syftade till att förhindra smittspridning av Covid -19 i våra verksamheter.

De skärpta beslut började gälla den 6 november 2020 och gällde fram till och med den 24 november. De förlängdes sedermera och gällde fram till och med jullovet. Åtgärderna som vidtogs under större delen av november och december följde verksamhetscheferna upp med rektorerna under december.

Nya beslut

Under vecka 1, så togs nya beslut om åtgärder i barn- och utbildningsförvaltningens ledningsteam. Dessa har fattats utifrån det som smittskydd och Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Åtgärderna ersätter de som gällde under höstterminen. De nya åtgärderna gäller från och med 21-01-11 och fram tills dess att något annat meddelas.

De beslut som nu gäller är:

 • Elever från olika skolor blandas inte i exempelvis språkval o.s.v.
 • Undervisning av elever på en annan skola än den de tillhör kan genomföras. Åtgärder kommer att vidtas så att de besökande eleverna inte blandas med elever från den skola där undervisningen genomförs.
 • Vid idrottsundervisning organiserar vi så att elever från olika skolor inte möts vid ombyte och dusch.
 • PRAO på grundskolan genomförs på ett alternativt sätt under vårterminen.
 • Personal blandas inte mellan enheter.
 • Möten inom enheter genomförs inte fysiskt utan istället digitalt via Teams.
 • Personal i våra verksamheter genomför sitt arbete så långt det är möjligt på distans.
 • Träffar/möten utanför kommunen som inte är absolut nödvändiga genomförs på distans och går det inte ställs de in.
 • Ambulerande personal som spänner över flera enheter (exempelvis modersmålslärare, elevhälsopersonal, IKT-pedagoger, bibliotekarier, ReMida-personal, lärare o.s.v.) arbetar främst digitalt. Om absolut nödvändigt besöks förskolor/skolor och då beaktas Folkhälsomyndighetens riktlinjer avseende hygien och distans särskilt.
 • Inga externa personer släpps in på förskolor och skolor, studenter från högskolan exkluderade. Vi åker inte heller på studiebesök.
 • Våra vikariers placering begränsas i så stor utsträckning som möjligt.

Som tidigare gäller att fortsatt tänka på handhygien och distansering under hela dagen och i alla aktiviteter.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer fortsatt att följa upp frånvaron för elever och personal dagligen. Även beslut om att helt- eller delvis övergå till distansundervisning i grundskolan kommer att tas med utgångspunkt i den dagliga frånvarouppföljningen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?




Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell