Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2021-01-20 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Illustration: penna och papper

Välkommen till en ny termin - information om nuläget

Vi vill välkomna alla barn och elever till en ny termin i förskola och skola i Vaggeryds kommun! Informationen nedan rör all verksamhet inom förskola och skola i Vaggeryds kommun. Beslut och information som rör den enskilda förskolan/skolan får du som vårdnadshavare från rektor.

Först lite kort om vårt nuläge

Vi kan se att vi har en förhållandevis låg smittspridning i Vaggeryds kommun jämfört med många andra kommuner. Läget i vår region är dock mycket ansträngt vilket visar sig i de utmaningar som sjukvården står inför. Förskolan och fritidshemmet som har haft verksamhet igång under julledigheten har kunnat genomföra denna enligt plan.

Vuxenutbildningen och gymnasieskolan påbörjar vårterminen med fortsatta distansstudier till och med den 24:e januari. I förskolan, grundskolan och särskolan startar verksamheten upp på plats liksom tidigare vilket även gäller fritidshemmets verksamhet.

Fortsatt systematiskt arbete

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi under hela pandemin följt utvecklingen på våra förskolor och skolor noga. Bland annat via daglig frånvarouppföljning på personal- och elevnivå, via vilken vi kan upptäcka smitta tidigt. Detta arbete fortlöper under våren 2021.

Vårt arbete har fortsatt två tydliga fokus; förebyggande arbete som syftar till att smittan inte skall spridas i våra förskolor och skolor samt åtgärdande arbete då vi har konstaterad smitta i våra verksamheter.

Vi kommer, liksom tidigare, att ha kontinuerlig kontakt med Smittskyddet i regionen via vår medicinskt ledningsansvariga sjuksköterska i samråd med vår elevhälsochef.

Vårt viktiga uppdrag

Att barn och elever i Sverige får sin rätt till utbildning tillgodosedd även under pandemin är ett viktigt nationellt mål. Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi hela tiden för att tillhandahålla undervisning av en så hög kvalitet som möjligt på ett så smittsäkert sätt som det bara går. Vår förhoppning är att du som vårdnadshavare har förståelse för att det kan komma att innebära att allt inte blir riktigt som vanligt.

Symptom och karantän

Vi vill påminna om vikten av att barn och elever stannar hemma även då de har lindriga symptom på sjukdom. Ditt barn ska stanna hemma så länge det har symtom och två dagar efter tillfrisknande. Om någon i familjen/hushållet är smittad med Covid -19 gäller fortsatt att barn i förskola och skola ska stanna hemma i sju dagar från det att den smittade testade sig.

Nya beslut

Den 7/1 tog Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsteam nya beslut avseende åtgärder för att minska smittspridning i våra verksamheter. Vad dessa åtgärder innebär tar du del av via länken nedan.

Vi vill även uppmana dig att hålla dig uppdaterad på ”frågor och svar” som också finns nedan. Det senaste tillägget i ”frågor och svar” är vad som gäller kring munskydd på våra skolskjutsar, något som många frågar om just nu.

Var rädda om er och varandra!

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Denis Hodzic