Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Klassrum

Regler om karantän och testning efter hemkomst från utlandet

Information till vårdnadshavare från Barn och utbildningsförvaltningen.

Folkhälsomyndigheten gick den 9 februari ut med nya rekommendationer om karantän och testning för alla som kommer hem till Sverige efter en utlandsresa. Rekommendationen innebär att alla som varit utomlands ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra i sju dagar efter hemkomst. Test för Covid -19 ska göras två gånger; första gången snarast efter hemkomst samt igen dag 5 efter hemkomst.

Detta gäller alla, oavsett vilket land som besökts. Rekommendationen att stanna hemma och undvika nära kontakter omfattar även barn, oavsett ålder. Testning gäller dock endast barn i förskoleklass och äldre.

Syftet med de nya rekommendationerna är att Folkhälsomyndigheten vill begränsa och kontrollera spridningen av nya virusvarianter av Covid -19 för att förhindra att dessa typer av virus sprids i Sverige.

Om ditt barn är hemma på grund av utlandsvistelse – kontakta ditt barns mentor/förskola. Barn i skolan kommer att få jobba med hemuppgifter under den vecka de är hemma i karantän.

Lovskola i grund- och gymnasieskolan

Lovskola är något som Vaggeryds kommun har erbjudit elever som är i behov av det även före det att Coronapandemin bröt ut. Pandemin har dock inneburit att fler elever än vanligt kan vara i behov av att ta igen missad undervisning varför lovskolan blir extra viktig. Under sportlovet erbjöds lovskola på kommunens båda högstadieskolor; Fågelforsskolan och Hjortsjöskolan. Lovskola kommer även att erbjudas på högstadieskolorna samt på Fenix under påsklovet.

Distansstudier

En uttalad strategi på nationell nivå är fortsatt att barn och elever i Sverige i så hög utsträckning som möjligt skall få sin undervisning fysiskt på plats i skolans lokaler. Då spridningen av Covid – 19 ser skiljer sig i olika regioner är det regionernas smittskyddsläkare som har i uppgift att rekommendera skolan att övergå helt eller delvis till distansstudier. Ett sådant beslut har exempelvis tagits i Västragötalandsregionen efter avslutat sportlov. Vaggeryds kommun har varit i kontakt med vår regions smittskydd och för vår region finns i nuläget inte någon rekommendation att övergå till distansstudier varför undervisningen kommer att genomföras på plats även fortsättningsvis. Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter som tidigare med den dagliga frånvarouppföljningen i syfte att tidigt upptäcka smitta på enskilda enheter.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell