Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Logotyp Vaggeryds kommun

Utrymning av Hjortsjöskolans mellanstadiebyggnad

Undervisning i de temporära lokalerna kommer att bedrivas från påsklovets slut tills att ersättningslokalerna är på plats.

I ett tidigare beslut har barn och utbildningsnämnden beslutat att Hjortsjöskolans mellanstadiebyggnad skall utrymmas utifrån de hälsorisker som elever och personal exponeras för i samband med fuktskador och förekomst av mikrobiella organismer i byggnaden. Efter beslutet har skolan till hälften utrymts i skollokaler som finns på området och som bedömts vara funktionella.

Under våren har skolhälsovården, företagshälsan och fastighetsenheten genomfört fördjupade analyser och vi vet nu mer om både byggnaden och hälsopåverkan för dem som vistas i lokalerna. Utifrån det vi nu har kunskap om i kombination med den nalkande våren, med högre utetemperaturer som också påverkar inomhusklimatet, ser vi det som rimligt att utrymma hela skolan redan nu. Hälsan måste alltid gå först och därför gör vi hellre för mycket än för litet.

För att kunna utrymma skolan i sin helhet kommer de kvarvarande eleverna i årskurs 6 att delas upp på fyra grupper, i stället för fem. Under påsklovet kommer lokaler som normalt används till idrott och fritidshem att göras om till klassrum. Utöver detta kommer vi att låna lokaler av Betelkyrkan och använda delar av högstadiet. Undervisning i de temporära lokalerna kommer att bedrivas från påsklovets slut tills att ersättningslokalerna är på plats.

Förvaltningen och skolan kommer göra allt för att verksamheten ska påverkas så lite som möjligt men en viss negativ påverkan kommer ändå att ske då skolan blir utspridd i många olika lokaler som inte är helt anpassade för undervisning i teoretiska ämnen.

Per-Erik Lorentzon
Skolchef

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell