Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Tjej som pusslar

Välkommen till ett nytt läsår - information om nuläget och covid-19

Vi vill välkomna alla barn och elever till ett nytt läsår i förskola och skola i Vaggeryds kommun! Informationen nedan rör all verksamhet inom förskola och skola i Vaggeryds kommun.

Beslut och information som rör den enskilda förskolan/skolan får du som vårdnadshavare från rektor.

Kort om vårt nuläge

Förskolan och fritidshemmet som har haft verksamhet igång under sommarveckorna har kunnat genomföra denna enligt plan.

Smittspridningen i vår region och kommun är just nu väldigt låg, men en liten uppgång i antal smittade har skett de senaste två veckorna. I Vaggeryds kommun kommer vi fortsatt att prioritera elevernas rätt till undervisning, samtidigt som vi arbetar förebyggande för att undvika att smitta sprids i våra verksamheter.

Nu när vaccinationstäckningen ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen är låg bedömer Folkhälsomyndigheten att det i höst är möjligt att fullt återgå till närundervisning. Det är alltså klassrumsundervisning på plats i skolans lokaler som är huvudregeln i alla skolformer när höstterminen drar igång. Det som är absolut viktigast i nuläget är att vi fortsätter att hålla avstånd, är noga med handhygien samt att alla stannar hemma och testar sig vid symtom. Detta gäller även den som är fullvaccinerad.

Fortsatt systematiskt arbete

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi under hela pandemin följt utvecklingen på våra förskolor och skolor noga. Bland annat via daglig frånvarouppföljning på personal- och elevnivå, via vilken vi kan upptäcka smitta tidigt. Detta arbete fortlöper under hösten 2021.

Vårt arbete har fortsatt två tydliga fokus; förebyggande arbete som syftar till att smittan inte skall spridas i våra förskolor och skolor samt åtgärdande arbete då vi har konstaterad smitta i våra verksamheter. Vårdnadshavare kommer även fortsatt informeras om det förekommer fall av smitta på en förskola/skola.

Vi kommer, liksom tidigare, att ha kontinuerlig kontakt med Smittskyddet i regionen via vår medicinskt ledningsansvariga sjuksköterska i samråd med vår elevhälsochef.

Symptom och karantän

Vi vill påminna om vikten av att barn och elever stannar hemma även då de har lindriga symptom på sjukdom. Ditt barn ska stanna hemma så länge det har symtom och två dagar efter tillfrisknande. Om någon i familjen/hushållet är smittad med Covid -19 gäller fortsatt att även barn i förskola och skola ska stanna hemma i sju dagar från det att den smittade testade sig. Vi uppmanar alla att hålla sig uppdaterade på myndigheternas webbsidor, t ex vad som gäller kring testning, utlandsvistelse mm.

Vi rekommenderar bland annat den här sidan med aktuella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Nya beslut

Den 18/8 tog Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsteam nya beslut avseende åtgärder för att minska smittspridning i våra verksamheter. Dessa beslut gäller vid höstterminens start och fram till dess att något annat meddelas.

De beslut som gäller nu är:

  • Idrottsundervisning kommer att organiseras så att elever från olika skolor inte vistas i samma rum vid ombyte och dusch.
  • Så mycket undervisning som möjligt ska förläggas utomhus.
  • Skolluncher: Fortsatt anpassning för att minska på trängsel där det är möjligt.
  • Föräldrakontakter: Enligt de nationella riktlinjer som gäller kommer vi fortsätta att minimera vårdnadshavares närvaro på förskolan/skolan. Hämtning/lämning bör ske utomhus om möjligt, alternativt i tamburen. Vad som gäller på fritids får du information om från ditt barns fritidshem. I förskolan sker lämning/hämtning sker i tamburen.
    När föräldramöten, utvecklingssamtal, öppna hus eller elevföreställningar ska genomföras bör de ske digitalt eller utomhus. Endast möten som bedöms vara absolut nödvändiga kommer att genomföras fysiskt.
  • Inga externa personer släpps in på förskolor och skolor, studenter från högskolan exkluderade. Vi åker inte heller på studiebesök.

Vi kommer fortsätta följa upp barn/elevfrånvaro och personalfrånvaro dagligen eftersom detta är till stöd för fortsatta beslut både för Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsteam och för smittskyddsenheten i regionen.

Var rädda om er och varandra!

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell