Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Elever skriver prov.

Detta gäller efter 29 september - Information om nuläget och covid-19

Informationen nedan rör all verksamhet inom förskola och skola i Vaggeryds kommun. Beslut och information som rör den enskilda förskolan eller skolan får du som vårdnadshavare från rektor.

Förändrade restriktioner covid-19

Vi har nu gått in i fas 4, vilket innebär att många restriktioner är borttagna. Här kommer en sammanfattning över vad som gäller i förskola och skola efter 29 september i Vaggeryds kommun. Vissa av åtgärderna vi vidtagit under pandemin har visat sig ha andra fördelar, till exempel har vi sett många fördelar med digitala möten som sparat mycket tid och ibland ökat deltagandet på föräldramöten/utvecklingssamtal. Vi har också sett att handhygien och utomhusvistelse kan ha en effekt även på andra smittor som vi gärna undviker i våra verksamheter. Därför kommer vissa åtgärder delvis finnas kvar, men numera inte enbart som åtgärder för att minska smittspridning av covid-19, utan för att det visat sig vara ett bra sätt för oss att arbeta på som gynnar vår barn och elever, personal och vårdnadshavare i våra verksamheter.

Vad säger Folkhälsomyndigheten och Skolverket?

Från och med den 29 september upphör Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla avstånd och undvika trängsel. För förskolor och skolor innebär detta att de förebyggande åtgärder som skolan har vidtagit för att undvika trängsel kan tas bort.

För personer från 18 år som inte är fullvaccinerade kvarstår Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla avstånd när det är möjligt. Detta ansvar ligger på individen. Skolan har inte någon skyldighet att anpassa verksamheten för ovaccinerade individer.

Rekommendationer som fortfarande gäller efter 29 sep

Den som är sjuk ska även fortsatt stanna hemma även om det bara är milda symtom, eftersom man inte kan veta om det beror på covid-19. Det gäller även de som tidigare haft covid-19 eller är vaccinerade. Vuxna och barn från förskoleklass och uppåt med symtom på covid-19 rekommenderas att testa sig för pågående infektion. Detta gäller även den som är vaccinerad. Här kan du läsa mer om vad som gäller om någon i familjen är sjuk:

Vi behöver även fortsättningsvis tänka på att hålla avstånd när det är möjligt och att vara noga med handhygienen.

Information vid smitta

Vårdnadshavare kommer även fortsatt informeras om det förekommer fall av smitta på en förskola eller skola. Vi kommer, liksom tidigare, att ha kontinuerlig kontakt med Smittskyddet i regionen via vår medicinskt ledningsansvariga sjuksköterska i samråd med vår elevhälsochef.

Förändrade åtgärder

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsteam har fattat nya beslut avseende vilka rutiner och åtgärder som kommer gälla efter 29 september i våra verksamheter.

De rutiner/åtgärder som gäller från och med 29 sep är:

  • Undervisning kommer förläggas utomhus när det passar.
  • Föräldrakontakter: Vårdnadshavare hämtar/lämnar sina barn i tamburen eller utomhus utifrån vad som passar verksamheten bäst. Specifik info om vad som gäller på ditt barns förskola/fritidshem får du från förskolan/skolan.
    När föräldramöten, utvecklingssamtal, öppna hus eller elevföreställningar ska genomföras kommer förskolan/skolan välja den form av möte som passar bäst för ändamålet, fysiskt inomhus, utomhus eller digitalt.
  • Vi kommer fortsätta att skicka ut info till vårdnadshavare till berörda klasser/grupper när vi har konstaterad smitta på en förskola/skola på samma sätt som tidigare.

Var rädda om er och varandra!

/Barn- och utbildningsförvaltningen

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Simone Kamm