Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Elever skriver prov.

Fler niondeklassare får godkända betyg och behörighet till gymnasiet

Fler elever i Vaggeryds kommun går ut årskurs 9 med godkänt i alla ämnen och med behörighet till gymnasiet.

Kommunens niondeklassare presterar bättre än föregående år, enligt ny statistik om läsåret 2020-2021. En större andel elever har blivit godkända i alla ämnen, och fler elever i Vaggeryds kommun går ut med behörighet till gymnasiet. I båda kategorier presterar kommunens niondeklassare bättre än riksgenomsnittet.

Pojkarnas behörighet till gymnasiet sticker särskilt ut gentemot rikssnittet. I Vaggeryds kommun är 91,3 procent av pojkarna behöriga, jämfört med riksgenomsnittet som är 83,2 procent.

— Att vi har en hög andel som blir behöriga till gymnasiet är särskilt roligt då det ger eleverna bra förutsättningar att komma vidare i utbildningskedjan, vilket är grunden i vårt arbete från förskola till jobb. Vi ser att vårt kvalitets- och utvecklingsarbete bär frukt och att vi blir bättre och bättre på att identifiera vad som behöver göras för att nå goda kunskapsresultat, säger Per-Erik Lorentzon, barn- och utbildningschef på Vaggeryds kommun.

Meritvärdet från niondeklassare i Vaggeryds kommun (221) ligger på något lägre än riksgenomsnittet, men har samtidigt förbättrats sedan föregående år (218).

— Bra kan alltid bli bättre. Meritvärdet för framför allt pojkar är något vi kommer jobba vidare med, liksom skillnader vi ser mellan skolor och klasser. Nu efter pandemin kommer vi åter kunna träffas mellan skolorna för att diskutera betyg och bedömning. Vi ser också fram emot att de nationella proven återkommer så vi får lättare att konkret bedöma kunskapsnivåerna för de olika betygsstegen, säger Per-Erik Lorentzon.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Simone Kamm