Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Karta över Vaggeryds kommun

Förändrade restriktioner från och med 1 november

Från 1 november ändras rekommendationerna för vem som ska testa sig och när, samt hur länge man ska stanna hemma vid symtom/sjukdom.

Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom.

Förändringar 1 nov

Det som ändras från och med 1 nov är att alla inte längre ska testa sig vid symtom. De som generellt inte behöver testa sig är: barn i förskoleålder, fullvaccinerade och de som haft konstaterad covid senaste halvåret. Självklart kan vården ge andra direktiv till enskilda personer, då är det vårdens direktiv som gäller.

Även efter 1 nov ska alla stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på luftvägsinfektion, t ex halsont, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Däremot ändras rekommendationen kring hur länge man ska vara hemma vid symtom. Den som varit hemma på grund av symtom kan återgå till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när de varit feberfria minst ett dygn och känner sig friska (även om vissa luftvägssymtom kvarstår). För mindre barn behöver en vuxen bedöma allmäntillståndet, barnet ska orka delta i förskolans verksamhet hela dagen.

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

I övrigt kvarstår de åtgärder i verksamheten som barn- och utbildningsförvaltningens ledningsteam beslutade om 29 sep:

  • Förlägg gärna undervisning utomhus när det passar innehållet och barn/elevgruppen.
  • Möten med personal inom enheten, mellan enheter samt utanför enheten/kommunen: Ta ställning till om det ska vara fysiskt eller digitalt möte utifrån vad som passar innehållet, tillfället och målgruppen bäst.
  • Föräldrakontakter: Vårdnadshavare hämtar/lämnar sina barn i tamburen eller utomhus utifrån vad som passar verksamheten bäst.
    När föräldramöten, utvecklingssamtal, öppna hus eller elevföreställningar ska genomföras beslutar rektor vilken form av möte som passar bäst för ändamålet, fysiskt inomhus, utomhus eller digitalt.
  • Förvaltningen kommer fortsätta att skicka ut info till berörda klasser/grupper när vi har konstaterad smitta på en förskola/skola enligt rådande rutin.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell