Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
arbete med ljus och skuggor

ReMida i Vaggeryds kommun är ett kreativt återanvändningscenter och en pedagogisk verksamhet som drivs av Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryds kommun.

Kretivt lärande och återbruk

ReMida tar tillvara på rest- och spillmaterial från företag. Saker företagen har tänkt att slänga kan istället få ett nytt liv och bli ett kreativt pedagogiskt material på förskolor, fritidshem, och skolor i vår kommun. Barns kreativitet och experimentlust  kan främjas genom att använda ett ofärdigt material för lärande och lek, istället för att erbjuda färdiga leksaker och lärmomaterial.

Materialet kan även uppmuntra ett mer miljömedvetet förhållningssätt genom att lära barn och elever att ta tillvara på det som finns runt omkring och samtidigt minska konsumtionen av nya saker. Materialet är även ett stöd för det entreprenöriella lärandet. Barn och elever får utveckla sin nyfikenhet och kreativitet, samt samverka med omvärlden och näringslivet på ett verklighetsanknutet sätt.

Landart , mönster skapat avb naturmaterial

Återanvänt material från 80 företag

Vi får ta del av rest- och spillmaterial från ca 80 företag. Material som  sedan hämtas av personal på förskolor, fritidshem och skolor i Vaggeryds kommun. På kommunens återvinningscentral; Samverkan, Återvinning och Miljö ( SÅM) i Vaggeryd finns även en container där privatpersoner kan lämna in material, som ReMida kan få ta del av.

Naturmaterial

Förutom rest-och spillmaterial från olika företag använder sig ReMida mycket av naturmaterial, som t.ex. på bilden ovan där barn och elever skapar tillfälliga konstverk i naturen , så kallad Landart.

EU-projekt starten för ReMida

Remida i Vaggeryds kommun startade som ett EU projekt genom LEADER västra Småland hösten 2011 och blev sedan en kommunal verksamhet i början av 2014. Vi har under projekttiden varit ett Kreativt Återanvändningscenter och blev 2013 en certifierad ReMida.  Det finns ytterligare en ReMida i Sverige, i Södertälje.

Fakta om ReMida

ReMida startade i Reggio Emilia i norra Italien 1996. Namnet ReMida kommer bland annat av MIDA, som var en Gud i den grekiska mytologin. Allt han rörde till blev till guld och så vill vi tänka att allt barnen rör vid ”blir till guld”.

ReMida finns på flera platser i Italien, men också i Argentina, Australien, Norge och Sverige ( Södertälje och Vaggeryds kommun)

För att få kunna bli en ReMida krävs en utbildning på ReMida i Reggio Emilia. Det var vi 13 personer från Vaggeryds kommun som deltog i utbildningen våren 2013. Både förskollärare, förskolechefer och personal från barn- och utbildningsförvaltningen.

Hus på ljusbord
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Kerstin Nordenstam