Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Träskulptur

Bakgrund och historik

Kreativt återanvändningscenter – det som idag är ReMida – startade hösten 2011 som ett EU-projekt med landsbygdsutvecklingspengar från LEADER Västra Småland.

EU-projekt visade företagens intresse

Innan projektet med ett kreativt återanvändningscenter startade upp genomfördes en förstudie, som också var finansierad av LEADER. En del i förstudien bestod av att besöka olika företag för att se om det fanns intresse att delta i projektet, responsen var väldigt positiv.

Redan vid uppstarten var ett 30-tal företag knutna till verksamheten och sedan dess har antalet ökat. Våren 2014 avslutades EU-projektet och Kreativt Återanvändningscenter blev en kommunal verksamhet, då med 77 samverkande företag. En variation och mångfald av material är bra, därför söks hela tiden nya kontakter och företag att samarbeta med.

Barn som plockar material ur "godishyllan"

Ledning och lokala nätverk

Under projekttiden har det varit en heltidstjänst fördelat på 2-3 personer för projektledning av verksamheten. Det är en medveten tanke, så att verksamheten inte står och faller med en person.

Vid uppstarten startades också en projektgrupp/nätverk med representanter bestående både av förskolechefer och personal på förskolan. Det var den grupp som utbildades på ReMida i ReggioEmilia, Italien våren 2013. Nu finns det en styrgrupp för ReMida med representanter från både skola, fritidshem och förskolan.


Guldgruvan

Ett annat nätverk som kallas Guldgruvan startades upp i början av projekttiden. Att vara en "Guldgruva" innebär att en pedagogisk verksamhet plockar bort ”färdigt” material på avdelningen till förmån för ”ofärdigt” material, det vill säga rest och spillmaterial från företagen. 

Vad och hur mycket avdelningen vill plocka bort och vad man vill ha kvar är upp till varje avdelning att bestämma, bland annat beroende på den aktuella barngruppen. Det viktiga är medvetenheten kring materialvalet och reflektionen över hur materialet används. Det är också viktigt att arbetet med rest-och spillmaterial är kopplat till ett utforskande arbetssätt.

Från början var det fyra avdelningar som valde att ingå i nätverket Guldgruvan, men har under åren utökats till att nu våren 2019 av 26 förskoleavdelningar.

Utmärkelser

Priset Ullbaggen

Under de åren som Kreativt Återanvändningscenter var ett EU projekt belönades  verksamheten till bästa EU-projekt inom kategorin Miljösatsning och vann en Ullbagge på Landsbygdsgalan hösten 2013.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-01-16

Sidansvarig:

Kerstin Nordenstam

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision