Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Hus byggt på ljusbord med olikfärgade plastbrickor

Bakgrund och historik

Kreativt återanvändningscenter – det som idag är ReMida – startade hösten 2011 som ett EU-projekt med landsbygdsutvecklingspengar från LEADER Västra Småland.

EU-projekt visade företagens intresse

Innan projektet med ett kreativt återanvändningscenter startade upp genomfördes en förstudie, som också var finansierad av LEADER. En del i förstudien bestod av att besöka olika företag för att se om det fanns intresse att delta i projektet, responsen var väldigt positiv.

Redan vid uppstarten var ett 30-tal företag knutna till verksamheten och sedan dess har antalet ökat. Våren 2014 avslutades EU-projektet och Kreativt Återanvändningscenter blev en kommunal verksamhet, då med 77 samverkande företag. En variation och mångfald av material är bra, därför söks hela tiden nya kontakter och företag att samarbeta med.

Barn som plockar material ur "godishyllan"

Ledning och lokala nätverk

Under projekttiden har det varit en heltidstjänst fördelat på 2-3 personer för projektledning av verksamheten. Det är en medveten tanke, så att verksamheten inte står och faller med en person.

Vid uppstarten startades också en projektgrupp/nätverk med representanter bestående både av förskolechefer och personal på förskolan. Det var den grupp som utbildades på ReMida i ReggioEmilia, Italien våren 2013.

Våren 2023 är det två pedagoger på ReMida : Kerstin Nordenstam-pedagogista och Monica Chism - ateljerista. Samt en resursperson : Åsa Karlsson

Hösten 2023 startade en ny organisation och Team ReMida består nu av : Anna Eckert, ateljerista, Monica Chism , Ateljerista, Kerstin Nordenstam, Pedagogista, Annhild Edlund , pedagogista, Monica Karlsson, ateljerista och Annika Sandahl, atelrista. Alla arbetar en del av sin tjänst på ReMida och resten av tiden kopplat till olika förskoleområden med handledning och undervisning .

Chef för ReMida är barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetschef för förskolorna Annette Rang.

Guldgruvan

Ett annat nätverk som kallas Guldgruvan startades upp i början av projekttiden. Att vara en "Guldgruva" innebär att en pedagogisk verksamhet plockar bort ”färdigt” material på avdelningen till förmån för ”ofärdigt” material, det vill säga rest och spillmaterial från företagen. 

Vad och hur mycket avdelningen vill plocka bort och vad man vill ha kvar är upp till varje avdelning att bestämma, bland annat beroende på den aktuella barngruppen. Det viktiga är medvetenheten kring materialvalet och reflektionen över hur materialet används. Det är också viktigt att arbetet med rest-och spillmaterial är kopplat till ett utforskande arbetssätt.

Från början var det fyra avdelningar som valde att ingå i nätverket Guldgruvan, men har under åren utökats till att  våren 2020 bestå av  39 förskoleavdelningar.

Hösten 2020 kommer Guldgruvan att omfatta alla avdelningar i förskolan och vi kommer att arbeta med ett lite annat upplägg i det vi kallar Guldgruvan 2.0. Det innebär bl.a. fördjupningsarbete 8 veckor /förskolenhet, samt att driva ett nätverk för rektorer, pedagogistor och specialpedagoger.

REfokus

Hösten 2021 påbörjades ett fördjupningsnätverk med en avdelning från varje rektorsområde i förskolan, samt rektorer och pedagogistor. Det innebär nätverksträffar på ReMida, handledning för personal av ReMida pedagog och workshops med barnen.

Utmärkelser

Priset Ullbaggen

Under de åren som Kreativt Återanvändningscenter var ett EU projekt belönades  verksamheten till bästa EU-projekt inom kategorin Miljösatsning och vann en Ullbagge på Landsbygdsgalan hösten 2013.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Kerstin Nordenstam