Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Särskola

Särskolan är till för barn och elever som av olika anledningar inte kan läsa enligt grundskolans, gymnasieskolans eller vuxenutbildningens kursplaner.

Innan en elev placeras i grund- eller gymnasiesärskola ska en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning göras.

Tidigare kunde vårdnadshavare alltid tacka nej till plats på särskola men nu finns ett undantag som gör att barn kan tas emot utan vårdnadshavarnas medgivande, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Helen Bengtsson-Carlström